keyword
MENU ▼
Read by QxMD icon Read
search

Ellers

keyword
https://www.readbyqxmd.com/read/29902316/pseudohypopyon-in-adult-onset-foveomacular-vitelliform-dystrophy
#1
Kenneth J Taubenslag, Mallika K Doss, Andrew W Eller
No abstract text is available yet for this article.
June 14, 2018: JAMA Ophthalmology
https://www.readbyqxmd.com/read/29893872/liposome-encapsulated-hiv-1-gp120-induces-potent-v1v2-specific-antibodies-in-humans
#2
Mangala Rao, Sayali Onkar, Kristina K Peachman, Yohann White, Hung V Trinh, Ousman Jobe, Yingjun Zhou, Peter Dawson, Michael A Eller, Gary R Matyas, Carl R Alving
Background: In the RV144 trial, HIV-1 gp120 V1V2 antibodies correlated inversely with risk of HIV-1 infection; however the titers waned quickly. We hypothesized that a more potent adjuvant might enhance the magnitude and durability of V1V2 antibodies. Methods: We examined archived sera from a phase I randomized, double blind placebo-controlled trial, conducted in HIV-1 uninfected individuals, vaccinated with HIV-1SF-2 rgp120 either adsorbed to aluminum hydroxide (aluminum hydroxide arm) or encapsulated in liposomes containing monophosphoryl lipid A (MPL®) and then adsorbed to aluminum hydroxide (liposomal arm)...
June 9, 2018: Journal of Infectious Diseases
https://www.readbyqxmd.com/read/29893109/births-in-norwegian-midwife-led-birth-units-2008-10-a-population-based-study
#3
Pål Øian, Olaug Margrete Askeland, Inger Elise Engelund, Brit Roland, Marta Ebbing
BAKGRUNN: Fødestuene utgjør en del av en differensiert og desentralisert fødselsomsorg i Norge. Hensikten med studien var å undersøke forekomst og karakteristika ved planlagte og ikke-planlagte fødestuefødsler og årsaker til overflytting samt resultater for mor og barn. MATERIALE OG METODE: I perioden 2008-10 ble et tilleggsskjema til rutinemeldingen til Medisinsk fødselsregister fortløpende utfylt av jordmor for 2 514 av i alt 2 556 (98,4 %) fødestuefødsler og for 220 fødsler som var planlagt i fødestue, men der fødselen foregikk andre steder...
June 12, 2018: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening: Tidsskrift for Praktisk Medicin, Ny Række
https://www.readbyqxmd.com/read/29870159/can-inflammatory-markers-in-induced-sputum-be-used-to-detect-phenotypes-and-endotypes-of-pediatric-severe-therapy-resistant-asthma
#4
Miriam C N Eller, Karina P Vergani, Beatriz M Saraiva-Romanholo, Leila Antonangelo, Claudio Leone, Joaquim C Rodrigues
BACKGROUND: The phenotypes and endotypes of severe therapy-resistant asthma (STRA) have not been fully elucidated in children. The aim of the present study was to investigate inflammatory markers in the induced sputum of children with STRA and to compare them with those present in a group of children who achieved control. METHODS: A prospective cohort of children (6-18 years of age) diagnosed with severe asthma (GINA criteria) who had undergone treatment for at least 6 months was comprehensively followed for 3 months...
June 5, 2018: Pediatric Pulmonology
https://www.readbyqxmd.com/read/29851186/human-land-use-promotes-the-abundance-and-diversity-of-exotic-species-on-caribbean-islands
#5
Wendy A M Jesse, Jocelyn E Behm, Matthew R Helmus, Jacintha Ellers
Human land use causes major changes in species abundance and composition, yet native and exotic species can exhibit different responses to land use change. Native populations generally decline in human-impacted habitats while exotic species often benefit. In this study, we assessed the effects of human land use on exotic and native reptile diversity, including functional diversity, which relates to the range of habitat use strategies in biotic communities. We surveyed 114 reptile communities from localities that varied in habitat structure and human impact level on two Caribbean islands, and calculated species richness, overall abundance and evenness for every plot...
May 31, 2018: Global Change Biology
https://www.readbyqxmd.com/read/29808661/hospitalisations-during-the-final-three-years-of-life
#6
Jon Ivar Elstad, Ola Reiertsen
BAKGRUNN: Kunnskap om sykehusbruk i livets sluttfase er nyttig for å forstå behovet for sykehustjenester. MATERIALE OG METODE: Registeropplysninger fra Statistisk sentralbyrå og Norsk pasientregister er brukt for å analysere tallet på innleggelser ved somatiske sykehus de siste tre leveårene blant individer som døde i alderen 56-95 år. RESULTATER: Analyseutvalget besto av 35 954 individer som hadde 136 484 innleggelser i observasjonsperioden...
May 29, 2018: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening: Tidsskrift for Praktisk Medicin, Ny Række
https://www.readbyqxmd.com/read/29808660/medical-abortions-performed-by-specialists-in-private-practice
#7
Aase Serine Devold Pay, Runa Sigrid Aabø, Inger Økland, Torunn Janbu, Ole-Erik Iversen, Mette Løkeland
BAKGRUNN: I Norge utføres abort kun i offentlige sykehus. I 2010 besluttet Helse- og omsorgsdepartementet å iverksette et toårig prøveprosjekt som ga avtalespesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer adgang til å tilby medikamentell abort før utgangen av 9. svangerskapsuke. Prøveprosjektet ble igangsatt 1.3.2015 og varte til 31.3.2017. I denne artikkelen presenterer vi de første erfaringene, herunder hvordan behandlingstilbudet ble mottatt av kvinnene. MATERIALE OG METODE: Gravide med en svangerskapsvarighet < 63 dager ultrasonografisk vurdert, som oppsøkte avtalespesialist for medikamentell abort, ble fortløpende inkludert i prosjektet (n = 476)...
May 29, 2018: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening: Tidsskrift for Praktisk Medicin, Ny Række
https://www.readbyqxmd.com/read/29808658/outcomes-following-neonatal-cardiopulmonary-resuscitation
#8
Anne Marthe Boldingh, Anne Lee Solevåg, Britt Nakstad
BAKGRUNN: Hjerte-lunge-redning av et kritisk sykt barn ved fødsel kan føre til overlevelse eller død. De som overlever kan utvikle komplikasjoner direkte etter fødsel eller senere i småbarns- og skolealder. Hypoksisk iskemisk encefalopati er en tilstand med nevrologiske symptomer hos den nyfødte etter hypoksi ved fødsel. Tilstanden klassifiseres som mild, moderat eller alvorlig. Vi ønsket å gi en oversikt over kort- og langtidsutfall etter hjerte-lunge-redning ved fødsel. KUNNSKAPSGRUNNLAG: Vi søkte i databasen Medline for utfall etter hjerte-lunge-redning ved fødsel...
May 29, 2018: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening: Tidsskrift for Praktisk Medicin, Ny Række
https://www.readbyqxmd.com/read/29782180/current-evidence-on-heart-rate-variability-biofeedback-as-a-complementary-anticraving-intervention
#9
Nour Alayan, Lucille Eller, Marsha E Bates, Dennis P Carmody
BACKGROUND: The limited success of conventional anticraving interventions encourages research into new treatment strategies. Heart rate variability biofeedback (HRVB), which is based on slowed breathing, was shown to improve symptom severity in various disorders. HRVB, and certain rates of controlled breathing (CB), may offer therapeutic potential as a complementary drug-free treatment option to help control substance craving. METHODS: This review evaluated current evidence on the effectiveness of HRVB and CB training as a complementary anticraving intervention, based on guidelines from the Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis Protocols...
May 21, 2018: Journal of Alternative and Complementary Medicine: Research on Paradigm, Practice, and Policy
https://www.readbyqxmd.com/read/29769442/distinct-biomarker-signatures-in-hiv-acute-infection-associate-with-viral-dynamics-and-reservoir-size
#10
Jeffrey E Teigler, Louise Leyre, Nicolas Chomont, Bonnie Slike, Ningbo Jian, Michael A Eller, Nittaya Phanuphak, Eugène Kroon, Suteeraporn Pinyakorn, Leigh Anne Eller, Merlin L Robb, Jintanat Ananworanich, Nelson L Michael, Hendrik Streeck, Shelly J Krebs
Estimating the size of the viral reservoir is critical for HIV cure strategies. Biomarkers in peripheral circulation may give insights into the establishment of the viral reservoir in compartments not easily accessible. We therefore measured systemic levels of 84 soluble biomarkers belonging to a broad array of immune pathways in acute HIV infection in both antiretroviral therapy-naive (ART-naive) individuals as well as individuals who began ART upon early detection of HIV infection. These biomarkers were measured longitudinally during acute and chronic infection and their relationship to viral reservoir establishment and persistence was assessed...
May 17, 2018: JCI Insight
https://www.readbyqxmd.com/read/29768649/selection-for-associative-learning-of-colour-stimuli-reveals-correlated-evolution-of-this-learning-ability-across-multiple-stimuli-and-rewards
#11
Maartje Liefting, Katja M Hoedjes, Cécile Le Lann, Hans M Smid, Jacintha Ellers
We are only starting to understand how variation in cognitive ability can result from local adaptations to environmental conditions. A major question in this regard is to what extent selection on cognitive ability in a specific context affects that ability in general through correlated evolution. To address this question we performed artificial selection on visual associative learning in female Nasonia vitripennis wasps. Using appetitive conditioning in which a visual stimulus was offered in association with a host reward, the ability to learn visual associations was enhanced within 10 generations of selection...
May 16, 2018: Evolution; International Journal of Organic Evolution
https://www.readbyqxmd.com/read/29746417/implementing-enhanced-recovery-after-surgery-eras-program-on-a-specialty-nursing-unit
#12
Kendra Tezber, Cesar Aviles, Misty Eller, Allyson Cochran, David Iannitti, Dionisios Vrochides, Garth McClune
Implementing Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) guidelines is an effective method to standardize patient care, improve patient outcomes, and develop quality improvement projects. Completing the required ERAS Implementation Program provided by the International ERAS Society enabled the hepatopancreaticobiliary surgery team at Carolinas HealthCare System to successfully implement evidence-based practice changes for pancreaticoduodenectomy patients on an acuity-adjustable unit resulting in improved care and cost reduction...
May 10, 2018: Journal of Nursing Administration
https://www.readbyqxmd.com/read/29735061/bacterial-diversity-of-artisanal-cheese-from-the-amazonian-region-of-brazil-during-the-dry-and-rainy-seasons
#13
Mayra Carla de Freitas Martins, Rosângela de Freitas, Júlio Cesar Deuvaux, Monique Renon Eller, Luís Augusto Nero, Antônio Fernandes de Carvalho
The microbiota from artisanal cheeses produced in the Amazonian region is evaluated. Samples of artisanal cheeses were obtained from markets in Conceição do Araguaia and Redenção (Pará, Brazil) over rainy and dry seasons, and their biodiversity was assessed by culture-dependent and culture-independent methods. Mean counts of lactic acid bacteria (LAB) in cheeses ranged from 7.32 to 8.84 log CFU/g, for both seasons. Members of genera Lactobacillus, Lactococcus, Weissella, Enterococcus, Pediococcus, and Leuconostoc were predominant...
June 2018: Food Research International
https://www.readbyqxmd.com/read/29688152/personality-traits-and-escitalopram-treatment-outcome-in-major-depression
#14
Anu Aluoja, Innar Tõru, Mait Raag, Triin Eller, Ülle Võhma, Eduard Maron
BACKGROUND: Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRI) have proven to be effective in treatment of depression. Still, treatment efficacy varies significantly from patient to patient and about 40% of patients do not respond to initial treatment. Personality traits have been considered one source of variability in treatment outcome. AIM: Current study aimed at identifying specific personality traits that could be predictive of treatment response and/or the dynamics of symptom change in depressive patients...
April 24, 2018: Nordic Journal of Psychiatry
https://www.readbyqxmd.com/read/29669026/first-in-human-randomized-controlled-trial-of-mosaic-hiv-1-immunogens-delivered-via-a-modified-vaccinia-ankara-vector
#15
Lindsey R Baden, Stephen R Walsh, Michael S Seaman, Yehuda Z Cohen, Jennifer A Johnson, J Humberto Licona, Rachel D Filter, Jane A Kleinjan, Jon A Gothing, Julia Jennings, Lauren Peter, Joseph Nkolola, Peter Abbink, Erica N Borducchi, Marinela Kirilova, Kathryn E Stephenson, Poonam Pegu, Michael A Eller, Hung V Trinh, Mangala Rao, Julie A Ake, Michal Sarnecki, Steven Nijs, Katleen Callewaert, Hanneke Schuitemaker, Jenny Hendriks, Maria G Pau, Frank Tomaka, Bette T Korber, Galit Alter, Raphael Dolin, Patricia L Earl, Bernard Moss, Nelson L Michael, Merlin L Robb, Dan H Barouch
Background: Mosaic immunogens are bioinformatically engineered HIV-1 sequences designed to elicit clade independent coverage against globally circulating HIV-1 strains. Methods: This Phase 1 double-blind, randomized, placebo-controlled trial enrolled healthy HIV uninfected adults who received two doses of a modified vaccinia Ankara (MVA) vectored HIV-1 bivalent mosaic immunogen vaccine or placebo on days 0 and 84. Two groups were enrolled: those who were HIV-1 vaccine naïve (N=15) and those who had received an HIV-1 vaccine four to six years earlier (Ad26...
April 13, 2018: Journal of Infectious Diseases
https://www.readbyqxmd.com/read/29664475/corrigendum-internet-blogs-polar-bears-and-climate-change-denial-by-proxy
#16
Jeffrey A Harvey, Daphne van den Berg, Jacintha Ellers, Remko Kampen, Thomas W Crowther, Peter Roessingh, Bart Verheggen, Rascha J M Nuijten, Eric Post, Stephan Lewandowsky, Ian Stirling, Meena Balgopal, Steven C Amstrup, Michael E Mann
[This corrects the article DOI: 10.1093/biosci/bix133.].
April 1, 2018: Bioscience
https://www.readbyqxmd.com/read/29663763/catheter-based-left-atrial-appendage-closure
#17
Ketil Lunde, Ahmed Al-Ani, Reidar Bjørnerheim, Anders Hervold, Anders Opdahl, Jan Otto Beitnes
BAKGRUNN: Atrieflimmer er en vanlig tilstand i befolkningen og gir økt risiko for hjerneslag. Antikoagulasjonsbehandling er effektivt for å forebygge tromboembolisme ved atrieflimmer, men av ulike grunner blir mange atrieflimmerpasienter med indikasjon for antikoagulasjonsbehandling ikke behandlet. Kateterbasert lukking av venstre atriums aurikkel er en ny metode for å forebygge hjerneslag ved atrieflimmer. MATERIALE OG METODE: I perioden september 2014-april 2016 gjennomgikk 27 pasienter med atrieflimmer og høy risiko for hjerneslag forsøk på kateterbasert lukking av venstre atriums aurikkel ved Oslo universitetssykehus...
April 17, 2018: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening: Tidsskrift for Praktisk Medicin, Ny Række
https://www.readbyqxmd.com/read/29662248/internet-blogs-polar-bears-and-climate-change-denial-by-proxy
#18
Jeffrey A Harvey, Daphne van den Berg, Jacintha Ellers, Remko Kampen, Thomas W Crowther, Peter Roessingh, Bart Verheggen, Rascha J M Nuijten, Eric Post, Stephan Lewandowsky, Ian Stirling, Meena Balgopal, Steven C Amstrup, Michael E Mann
Increasing surface temperatures, Arctic sea-ice loss, and other evidence of anthropogenic global warming (AGW) are acknowledged by every major scientific organization in the world. However, there is a wide gap between this broad scientific consensus and public opinion. Internet blogs have strongly contributed to this consensus gap by fomenting misunderstandings of AGW causes and consequences. Polar bears (Ursus maritimus) have become a "poster species" for AGW, making them a target of those denying AGW evidence...
April 1, 2018: Bioscience
https://www.readbyqxmd.com/read/29652923/limited-immune-surveillance-in-lymphoid-tissue-by-cytolytic-cd4-t-cells-during-health-and-hiv-disease
#19
Marcus Buggert, Son Nguyen, Laura M McLane, Maria Steblyanko, Nadia Anikeeva, Dominic Paquin-Proulx, Perla M Del Rio Estrada, Yuria Ablanedo-Terrazas, Kajsa Noyan, Morgan A Reuter, Korey Demers, Johan K Sandberg, Michael A Eller, Hendrik Streeck, Marianne Jansson, Piotr Nowak, Anders Sönnerborg, David H Canaday, Ali Naji, E John Wherry, Merlin L Robb, Steven G Deeks, Gustavo Reyes-Teran, Yuri Sykulev, Annika C Karlsson, Michael R Betts
CD4+ T cells subsets have a wide range of important helper and regulatory functions in the immune system. Several studies have specifically suggested that circulating effector CD4+ T cells may play a direct role in control of HIV replication through cytolytic activity or autocrine β-chemokine production. However, it remains unclear whether effector CD4+ T cells expressing cytolytic molecules and β-chemokines are present within lymph nodes (LNs), a major site of HIV replication. Here, we report that expression of β-chemokines and cytolytic molecules are enriched within a CD4+ T cell population with high levels of the T-box transcription factors T-bet and eomesodermin (Eomes)...
April 2018: PLoS Pathogens
https://www.readbyqxmd.com/read/29627719/interference-of-doacs-in-different-drvvt-assays-for-diagnosis-of-lupus-anticoagulants
#20
T Flieder, M Weiser, Th Eller, M Dittrich, K von Bargen, S Alban, J Kuhn, C Knabbe, I Birschmann
OBJECTIVE: Determination of lupus anticoagulants (LA) is an important, but still challenging test in the diagnosis of antiphospholipid syndrome (APS). This is especially the case in patients using one of the direct oral anticoagulants (DOACs). The aim of our study was to examine the influence of these drugs on DRVVT assays from two companies (in each case: screening test, confirming test and calculated ratio) and on aPTT and lupus-sensitive aPTT. METHODS: We used plasma samples from healthy volunteers spiked with the DOACs dabigatran, rivaroxaban and apixaban (0, 10, 30, 50, 100 ng/mL) for testing...
May 2018: Thrombosis Research
keyword
keyword
93130
1
2
Fetch more papers »
Fetching more papers... Fetching...
Read by QxMD. Sign in or create an account to discover new knowledge that matter to you.
Remove bar
Read by QxMD icon Read
×

Search Tips

Use Boolean operators: AND/OR

diabetic AND foot
diabetes OR diabetic

Exclude a word using the 'minus' sign

Virchow -triad

Use Parentheses

water AND (cup OR glass)

Add an asterisk (*) at end of a word to include word stems

Neuro* will search for Neurology, Neuroscientist, Neurological, and so on

Use quotes to search for an exact phrase

"primary prevention of cancer"
(heart or cardiac or cardio*) AND arrest -"American Heart Association"