keyword
MENU ▼
Read by QxMD icon Read
search

Til

keyword
https://www.readbyqxmd.com/read/29471527/the-heterogeneity-between-lynch-associated-and-sporadic-mmr-deficiency-in-colorectal-cancers
#1
Guo-Chen Liu, Ran-Yi Liu, Jun-Ping Yan, Xin An, Wu Jiang, Yi-Hong Ling, Jie-Wei Chen, Jin-Xin Bei, Xiao-Yu Zuo, Mu-Yan Cai, Ze-Xian Liu, Zhi-Xiang Zuo, Ji-Hong Liu, Zhi-Zhong Pan, Pei-Rong Ding
Background: Previous studies demonstrated that prognosis of germline deficiency in mismatch repair protein (dMMR) was different from that of sporadic dMMR. The underlying mechanism has not been studied. Methods: From a prospectively maintained database, we collected dMMR colorectal cancer (CRC) patients identified by postoperative immunohistochemistry screening. According to genetic test, patients were grouped as Lynch-associated or sporadic dMMR. We compared the clinical-pathological features, prognosis, and immunoreactive differences between the two groups...
February 20, 2018: Journal of the National Cancer Institute
https://www.readbyqxmd.com/read/29471435/immune-infiltration-in-invasive-lobular-breast-cancer
#2
Christine Desmedt, Roberto Salgado, Marco Fornili, Giancarlo Pruneri, Gert Van den Eynden, Gabriele Zoppoli, Françoise Rothé, Laurence Buisseret, Soizic Garaud, Karen Willard-Gallo, David Brown, Yacine Bareche, Ghizlane Rouas, Christine Galant, François Bertucci, Sherene Loi, Giuseppe Viale, Angelo Di Leo, Andrew R Green, Ian O Ellis, Emad A Rakha, Denis Larsimont, Elia Biganzoli, Christos Sotiriou
Background: Invasive lobular breast cancer (ILC) is the second most common histological subtype of breast cancer after invasive ductal cancer (IDC). Here, we aimed at evaluating the prevalence, levels, and composition of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) and their association with clinico-pathological and outcome variables in ILC, and to compare them with IDC. Methods: We considered two patient series with TIL data: a multicentric retrospective series (n = 614) and the BIG 02-98 study (n = 149 ILC and 807 IDC)...
February 20, 2018: Journal of the National Cancer Institute
https://www.readbyqxmd.com/read/29469989/density-and-location-of-cd3-and-cd8-tumor-infiltrating-lymphocytes-correlate-with-prognosis-of-oral-squamous-cell-carcinoma
#3
Chen Zhou, Yaping Wu, Lei Jiang, Zhongwu Li, Pengfei Diao, Dongmiao Wang, Wei Zhang, Laikui Liu, Yanling Wang, Hongbing Jiang, Jie Cheng, Jianrong Yang
BACKGROUND: Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) are regarded as adaptive immune response of the host to cancer cells and valuable prognostic factors. Here, we sought to characterize the densities and locations of CD3+ and CD8+ TILs in primary oral squamous cell carcinoma (OSCC) samples and assess their clinicopathological and prognostic significance. METHODS: A total number of 169 OSCC samples from two independent patient cohorts (Nanjing cohort, 93 cases; Wuxi cohort, 76 cases) were retrospectively collected...
February 22, 2018: Journal of Oral Pathology & Medicine
https://www.readbyqxmd.com/read/29467871/abnormal-expression-of-circulating-and-tumor-infiltrating-carcinoembryonic-antigen-related-cell-adhesion-molecule-1-in-patients-with-glioma
#4
Jinhu Li, Xiaodong Liu, Yijun Duan, Hongqin Wang, Wen Su, Yazhou Wang, Guotao Zhuang, Yimin Fan
Glioma, the most prevalent primary tumor of the central nervous system, is known to evade immune surveillance and escape immune attacks by inducing immunosuppression. The homophilic interactions of the carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 1 (CEACAM1) serve a critical function in immunoregulation. In the present study, the expression levels of CEACAM1 in peripheral blood mononuclear cells and tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) from patients with gliomas were assessed. Furthermore, associations between CEACAM1 expression and multiple clinicopathological characteristics in patients with gliomas were analyzed...
March 2018: Oncology Letters
https://www.readbyqxmd.com/read/29467127/quantitative-analysis-of-immune-infiltrates-in-primary-melanoma
#5
Robyn D Gartrell, Douglas K Marks, Thomas D Hart, Gen Li, Danielle R Davari, Alan Wu, Zoe Blake, Yan Lu, Kayleigh N Askin, Anthea Monod, Camden L Esancy, Edward C Stack, Dan Tong Jia, Paul M Armenta, Yichun Fu, Daisuke Izaki, Bret Taback, Raul Rabadan, Howard L Kaufman, Charles G Drake, Basil A Horst, Yvonne M Saenger
Novel methods to analyze the tumor microenvironment (TME) are urgently needed to stratify melanoma patients for adjuvant immunotherapy. Tumor infiltrating lymphocyte (TIL) analysis, by conventional pathologic methods, is predictive but is insufficiently precise for clinical application. Quantitative multiplex immunofluorescence (qmIF), allows for evaluation of the TME using multiparameter phenotyping, tissue segmentation, and quantitative spatial analysis (qSA). Given that CD3+CD8+ cytotoxic lymphocytes (CTLs) promote antitumor immunity, whereas CD68+ macrophages impair immunity, we hypothesized that quantification and spatial analysis of macrophages and CTLs would correlate with clinical outcome...
February 21, 2018: Cancer Immunology Research
https://www.readbyqxmd.com/read/29466768/dynamics-of-the-intratumoral-immune-response-during-progression-of-high-grade-serous-ovarian-cancer
#6
Mandy Stanske, Stephan Wienert, Dan Cacsire Castillo-Tong, Caroline Kreuzinger, Ignace Vergote, Sandrijne Lambrechts, Hani Gabra, Charlie Gourley, Ram N Ganapathi, Ivonne Kolaschinski, Jan Budczies, Jalid Sehouli, Ilary Ruscito, Carsten Denkert, Hagen Kulbe, Wolfgang Schmitt, Korinna Jöhrens, Ioana Braicu, Silvia Darb-Esfahani
PURPOSE: Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) have an established impact on the prognosis of high-grade serous ovarian carcinoma (HGSOC), however, their role in recurrent ovarian cancer is largely unknown. We therefore systematically investigated TIL densities and MHC class I and II (MHC1, 2) expression in the progression of HGSOC. EXPERIMENTAL DESIGN: CD3+, CD4+, CD8+ TILs and MHC1, 2 expression were evaluated by immunohistochemistry on tissue microarrays in 113 paired primary and recurrent HGSOC...
February 18, 2018: Neoplasia: An International Journal for Oncology Research
https://www.readbyqxmd.com/read/29464828/the-significance-of-tumor-infiltrating-lymphocytes-before-and-after-neoadjuvant-therapy-for-rectal-cancer
#7
Shinji Matsutani, Masatsune Shibutani, Kiyoshi Maeda, Hisashi Nagahara, Tatsunari Fukuoka, Shigetomi Nakao, Kosei Hirakawa, Masaichi Ohira
Recently, neoadjuvant therapy for locally advanced rectal cancer has been generally performed. However, biomarkers predicting the response to neoadjuvant therapy have not been established. Tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) have a crucial effect on tumor progression and the survival outcome as the primary host immune response, and an antitumor immune effect has been reported to contribute to the response to radiotherapy and chemotherapy. We investigated the significance of TILs before and after neoadjuvant treatment and the change in the density of those TILs...
February 21, 2018: Cancer Science
https://www.readbyqxmd.com/read/29460600/prescribing-of-asthma-drugs-for-children-2004-2015
#8
Ingvild Bruun Mikalsen, Øystein Karlstad, Kari Furu, Knut Øymar
BAKGRUNN: Astma kan være vanskelig å diagnostisere hos barn. For barn under skolealder finnes det få tilgjengelige objektive diagnostiske undersøkelser, og retningslinjene for diagnose og behandling er basert på sykehistorie og klinisk undersøkelse. Dette kan gi rom for varierende behandlingspraksis. KUNNSKAPSGRUNNLAG: Data fra Reseptregisteret ble brukt til å studere forskrivning av legemidler mot astma til barn i aldersgruppene 0-4 år og 5-9 år fordelt på fylker fra 2004-15...
February 19, 2018: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening: Tidsskrift for Praktisk Medicin, Ny Række
https://www.readbyqxmd.com/read/29460580/migraine-and-stroke
#9
Bendik Slagsvold Winsvold, Annike Marvik, John-Anker Zwart, Anne Hege Aamodt
BAKGRUNN: Migrene er en vanlig nevrologisk sykdom som medfører betydelig belastning for den enkelte som rammes, og store helseøkonomiske kostnader for samfunnet. Migrene er forbundet med økt risiko for hjerneslag. Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over sammenhengen mellom migrene og hjerneslag: både hjerneinfarkt og hjerneblødning, mulige underliggende mekanismer, kliniske implikasjoner og behovet for videre forskning innen feltet. KUNNSKAPSGRUNNLAG: Denne oversikten er basert på litteratursøk i PubMed med definert søkestreng supplert med et pyramidesøk i søkemotoren McMaster PLUS med ordene «migraine» og «stroke», samt gjennomgang av artiklenes referanselister...
February 19, 2018: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening: Tidsskrift for Praktisk Medicin, Ny Række
https://www.readbyqxmd.com/read/29460575/guidelines-for-treatment-of-sepsis
#10
Erik Refsland Kaspersen, Johan Ræder, Vegard Dahl
BAKGRUNN: Det finnes internasjonale og nasjonale retningslinjer for behandling av sepsis. I tillegg har nesten alle norske sykehus utarbeidet egne retningslinjer for behandling av tilstanden. Formålet med denne studien var å vurdere i hvilken grad de lokale retningslinjene stemmer overens med de nasjonale. MATERIALE OG METODE: Alle offentlige norske sykehus med indremedisinsk akuttfunksjon ble kontaktet og forespurt om lokale retningslinjer for behandling av sepsis...
February 19, 2018: Tidsskrift for Den Norske Lægeforening: Tidsskrift for Praktisk Medicin, Ny Række
https://www.readbyqxmd.com/read/29448979/cd103-cd8-t-lymphocytes-in-non-small-cell-lung-cancer-are-phenotypically-and-functionally-primed-to-respond-to-pd-1-blockade
#11
Peiliang Wang, Bing Huang, Yi Gao, Jianjian Yang, Zhihui Liang, Ni Zhang, Xiangning Fu, Lequn Li
CD103 + CD8 + tumor infiltrating lymphocytes (TILs) have been linked to prolonged survival in various types of cancer including non-small cell lung cancer (NSCLC). However, the factors associated with the retention of CD103 + CD8 + TILs in lung cancer tissues remain largely unknown. Additionally, the contribution of CD103 + CD8 + TILs to effective PD-1 based immunotherapy has not been fully elucidated. In this study, we identified that the expression levels of E-cadherin and TGF-β were significantly correlated with the distribution and the density of CD103 + TILs in lung cancer tumor tissues...
February 7, 2018: Cellular Immunology
https://www.readbyqxmd.com/read/29446829/injection-testosterone-and-adverse-cardiovascular-events-a-case-crossover-analysis
#12
J Bradley Layton, Dongmei Li, Christoph R Meier, Julie L Sharpless, Til Stürmer, M Alan Brookhart
CONTEXT: Exogenous testosterone administration may affect blood clotting, polycythemia, and may increase atherosclerosis, though any association with cardiovascular events is unclear. While the literature is inconclusive, some studies have suggested testosterone use may increase short-term risk of cardiovascular events and stroke, and injection testosterone may convey higher risks than other dosage forms. OBJECTIVE: We sought to evaluate the short-term cardiovascular risk of receiving injection testosterone...
February 15, 2018: Clinical Endocrinology
https://www.readbyqxmd.com/read/29444930/immunophenotyping-of-newly-diagnosed-and-recurrent-glioblastoma-defines-distinct-immune-exhaustion-profiles-in-peripheral-and-tumor-infiltrating-lymphocytes
#13
Malte Mohme, Simon Schliffke, Cecile L Maire, Alessandra Rünger, Laura Glau, Klaus C Mende, Jakob Matschke, Christina Gehbauer, Nuray Akyüz, Svenja Zapf, Mareike Holz, Miriam Schaper, Tobias Martens, Nils O Schmidt, Sven Peine, Manfred Westphal, Mascha Binder, Eva Tolosa, Katrin Lamszus
PURPOSE: Immunotherapeutic treatment strategies for glioblastoma (GBM) are under investigation in clinical trials. However, our understanding of the immune phenotype of GBM-infiltrating T-cells (TILs) and changes during disease progression is limited. Deeper insight is urgently needed to therapeutically overcome tumor-induced immune exhaustion. EXPERIMENTAL DESIGN: We used flow-cytometry and cytokine assays to profile TILs and blood lymphocytes (PBL) from GBM patients, comparing newly diagnosed or recurrent GBM to long-term survivors (LTS) and healthy donors...
February 14, 2018: Clinical Cancer Research: An Official Journal of the American Association for Cancer Research
https://www.readbyqxmd.com/read/29440463/immune-activation-underlies-a-sustained-clinical-response-to-yttrium-90-radioembolisation-in-hepatocellular-carcinoma
#14
Valerie Chew, Yun Hua Lee, Lu Pan, Nurul J M Nasir, Chun Jye Lim, Camillus Chua, Liyun Lai, Sharifah Nur Hazirah, Tony Kiat Hon Lim, Brian K P Goh, Alexander Chung, Richard H G Lo, David Ng, Rene L F Filarca, Salvatore Albani, Pierce K H Chow
OBJECTIVES: Yttrium-90 (Y90)-radioembolisation (RE) significantly regresses locally advanced hepatocellular carcinoma and delays disease progression. The current study is designed to deeply interrogate the immunological impact of Y90-RE, which elicits a sustained therapeutic response. DESIGN: Time-of-flight mass cytometry and next-generation sequencing (NGS) were used to analyse the immune landscapes of tumour-infiltrating leucocytes (TILs), tumour tissues and peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) at different time points before and after Y90-RE...
February 13, 2018: Gut
https://www.readbyqxmd.com/read/29437871/gut-microbiota-modulate-t-cell-trafficking-into-human-colorectal-cancer
#15
Eleonora Cremonesi, Valeria Governa, Jesus Francisco Glaus Garzon, Valentina Mele, Francesca Amicarella, Manuele Giuseppe Muraro, Emanuele Trella, Virginie Galati-Fournier, Daniel Oertli, Silvio Raffael Däster, Raoul A Droeser, Benjamin Weixler, Martin Bolli, Raffaele Rosso, Ulrich Nitsche, Nina Khanna, Adrian Egli, Simone Keck, Julia Slotta-Huspenina, Luigi M Terracciano, Paul Zajac, Giulio Cesare Spagnoli, Serenella Eppenberger-Castori, Klaus-Peter Janssen, Lubor Borsig, Giandomenica Iezzi
OBJECTIVE: Tumour-infiltrating lymphocytes (TILs) favour survival in human colorectal cancer (CRC). Chemotactic factors underlying their recruitment remain undefined. We investigated chemokines attracting T cells into human CRCs, their cellular sources and microenvironmental triggers. DESIGN: Expression of genes encoding immune cell markers, chemokines and bacterial 16S ribosomal RNA (16SrRNA) was assessed by quantitative reverse transcription-PCR in fresh CRC samples and corresponding tumour-free tissues...
February 6, 2018: Gut
https://www.readbyqxmd.com/read/29437767/t-cell-exhaustion-signatures-vary-with-tumor-type-and-are-severe-in-glioblastoma
#16
Karolina Woroniecka, Pakawat Chongsathidkiet, Kristen E Rhodin, Hanna R Kemeny, Cosette A Dechant, Samuel H Farber, Aladine A Elsamadicy, Xiuyu Cui, Shohei Koyama, Christina C Jackson, Landon J Hansen, Tanner M Johanns, Luis Sanchez-Perez, Vidyalakshmi Chandramohan, Yen-Rei A Yu, Darell D Bigner, Amber J Giles, Patrick Healy, Glenn Dranoff, Kent J Weinhold, Gavin P Dunn, Peter E Fecci
PURPOSE: T cell dysfunction is a hallmark of GBM. While anergy and tolerance have been well characterized, T cell exhaustion remains relatively unexplored. Exhaustion, characterized in part by the upregulation of multiple immune checkpoints, is a known contributor to failures amidst immune checkpoint blockade, a strategy that has lacked success thus far in GBM. This study is among the first to examine, and credential as bona fide, exhaustion among T cells infiltrating human and murine GBM...
February 7, 2018: Clinical Cancer Research: An Official Journal of the American Association for Cancer Research
https://www.readbyqxmd.com/read/29431467/correlation-between-programmed-death-receptor-1-expression-in-tumor-infiltrating-lymphocytes-and-programmed-death-ligand-1-expression-in-non-small-cell-lung-carcinoma
#17
Paloma Del C Monroig-Bosque, Brandon Driver, Joel A Morales-Rosado, Michael Deavers, David Tacha, Eric Bernicker, Philip T Cagle, Ross A Miller
CONTEXT: - The interaction between programmed death ligand-1 (PD-L1) and programmed death receptor-1 (PD-1) on activated T cells sends an inhibitory signal that dampens the immune response. Tumors can express PD-L1 and evade the immune system. In advanced non-small cell lung carcinoma, expression of PD-1 in tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) correlates with PD-L1 expression in tumor cells (TCs). However, this relationship has not been thoroughly explored in early disease. OBJECTIVE: - To investigate the correlation of PD-1 and PD-L1 in non-small cell lung carcinoma tumor samples, with emphasis on stage I disease...
February 12, 2018: Archives of Pathology & Laboratory Medicine
https://www.readbyqxmd.com/read/29429980/what-can-i-til-you-decoding-tcr-antigens
#18
Sarah E Henrickson
Novel unbiased strategy for identification of peptide antigens bound by tumor-infiltrating lymphocyte T cell receptors.
February 2, 2018: Science Immunology
https://www.readbyqxmd.com/read/29427150/programmed-death-ligand-1-expression-and-tumor-infiltrating-lymphocytes-in-neurofibromatosis-type-1-and-2-associated-tumors
#19
Shiyang Wang, Benjamin Liechty, Seema Patel, Jeffrey S Weber, Travis J Hollmann, Matija Snuderl, Matthias A Karajannis
Immune checkpoint inhibitors targeting programmed cell death 1 (PD-1) or its ligand (PD-L1) have been shown to be effective in treating patients with a variety of cancers. Biomarker studies have found positive associations between clinical response rates and PD-L1 expression on tumor cells, as well as the presence of tumor infiltrating lymphocytes (TILs). It is currently unknown whether tumors associated with neurofibromatosis types 1 and 2 (NF1 and NF2) express PD-L1. We performed immunohistochemistry for PD-L1 (clones SP142 and E1L3N), CD3, CD20, CD8, and CD68 in NF1-related tumors (ten dermal and six plexiform neurofibromas) and NF2-related tumors (ten meningiomas and ten schwannomas) using archival formalin-fixed paraffin-embedded tissues...
February 9, 2018: Journal of Neuro-oncology
https://www.readbyqxmd.com/read/29423084/similarity-and-difference-in-tumor-infiltrating-lymphocytes-in-original-tumor-tissues-and-those-of-in-vitro-expanded-populations-in-head-and-neck-cancer
#20
Lili Ren, Tatsuo Matsuda, Boya Deng, Kazuma Kiyotani, Taigo Kato, Jae-Hyun Park, Tanguy Y Seiwert, Everett E Vokes, Nishant Agrawal, Yusuke Nakamura
Though adoptive tumor-infiltrating lymphocyte (TIL) therapy has been explored in clinical trials for many years, there is little information for the clonotype composition between TILs in original tumor tissues and TILs that were in vitro expanded and infused to cancer patients. To investigate the similarity/difference in TILs in original tumor tissues and those of in vitro expanded populations in squamous cell carcinoma of head and neck (SCCHN) as well as their correlation with somatic mutations in cancer cells, we performed whole exome analysis, expression profile analysis of immune-related genes, and T cell receptor (TCR) analysis of original TILs and in vitro expanded TILs in 8 surgically-resected HPV-negative fresh tumors with SCCHN...
January 9, 2018: Oncotarget
keyword
keyword
71380
1
2
Fetch more papers »
Fetching more papers... Fetching...
Read by QxMD. Sign in or create an account to discover new knowledge that matter to you.
Remove bar
Read by QxMD icon Read
×

Search Tips

Use Boolean operators: AND/OR

diabetic AND foot
diabetes OR diabetic

Exclude a word using the 'minus' sign

Virchow -triad

Use Parentheses

water AND (cup OR glass)

Add an asterisk (*) at end of a word to include word stems

Neuro* will search for Neurology, Neuroscientist, Neurological, and so on

Use quotes to search for an exact phrase

"primary prevention of cancer"
(heart or cardiac or cardio*) AND arrest -"American Heart Association"