keyword
MENU ▼
Read by QxMD icon Read
search

Yufang Shi

keyword
https://www.readbyqxmd.com/read/28628112/gut-microbiome-and-serum-metabolome-alterations-in-obesity-and-after-weight-loss-intervention
#1
Ruixin Liu, Jie Hong, Xiaoqiang Xu, Qiang Feng, Dongya Zhang, Yanyun Gu, Juan Shi, Shaoqian Zhao, Wen Liu, Xiaokai Wang, Huihua Xia, Zhipeng Liu, Bin Cui, Peiwen Liang, Liuqing Xi, Jiabin Jin, Xiayang Ying, Xiaolin Wang, Xinjie Zhao, Wanyu Li, Huijue Jia, Zhou Lan, Fengyu Li, Rui Wang, Yingkai Sun, Minglan Yang, Yuxin Shen, Zhuye Jie, Junhua Li, Xiaomin Chen, Huanzi Zhong, Hailiang Xie, Yifei Zhang, Weiqiong Gu, Xiaxing Deng, Baiyong Shen, Xun Xu, Huanming Yang, Guowang Xu, Yufang Bi, Shenghan Lai, Jian Wang, Lu Qi, Lise Madsen, Jiqiu Wang, Guang Ning, Karsten Kristiansen, Weiqing Wang
Emerging evidence has linked the gut microbiome to human obesity. We performed a metagenome-wide association study and serum metabolomics profiling in a cohort of lean and obese, young, Chinese individuals. We identified obesity-associated gut microbial species linked to changes in circulating metabolites. The abundance of Bacteroides thetaiotaomicron, a glutamate-fermenting commensal, was markedly decreased in obese individuals and was inversely correlated with serum glutamate concentration. Consistently, gavage with B...
June 19, 2017: Nature Medicine
https://www.readbyqxmd.com/read/28537251/antigen-specific-cd8-t-cell-feedback-activates-nlrp3-inflammasome-in-antigen-presenting-cells-through-perforin
#2
Yikun Yao, Siyuan Chen, Mengtao Cao, Xing Fan, Tao Yang, Yin Huang, Xinyang Song, Yongqin Li, Lilin Ye, Nan Shen, Yufang Shi, Xiaoxia Li, Feng Wang, Youcun Qian
The connection between innate and adaptive immunity is best exemplified by antigen presentation. Although antigen-presenting cells (APCs) are required for antigen receptor-mediated T-cell activation, how T-cells feedback to APCs to sustain an antigen-specific immune response is not completely clear. Here we show that CD8(+) T-cell (also called cytotoxic T lymphocytes, CTL) feedback activates the NLRP3 inflammasome in APCs in an antigen-dependent manner to promote IL-1β maturation. Perforin from antigen-specific CTLs is required for NLRP3 inflammasome activation in APCs...
May 24, 2017: Nature Communications
https://www.readbyqxmd.com/read/28536790/a-chemometric-assisted-lc-ms-ms-method-for-the-simultaneous-determination-of-17-limonoids-from-different-parts-of-xylocarpus-granatum-fruit
#3
Xiaowei Shi, Yibing Wu, Tao Lv, Yufang Wang, Yan Fu, Mengmeng Sun, Qingwen Shi, Changhong Huo, Qiao Wang, Yucheng Gu
The marine mangrove Xylocarpus granatum is used as a folk medicine and is rich in bioactive limonoids. The quantitative determination of the chemical composition and distribution of limonoids in different parts of X. granatum fruit (fruit peel, seed coat, seed kernels, seed, and fruit) is significant for authentication and quality control purposes. However, the quantitative determination of limonoids in X. granatum has not yet been reported. In this study, a chemometric-assisted liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was developed and validated for the simultaneous determination of 17 limonoids to reveal the chemical composition and distribution in different parts of X...
May 23, 2017: Analytical and Bioanalytical Chemistry
https://www.readbyqxmd.com/read/28524031/-predictive-value-of-cerebrospinal-fluid-lactate-for-the-diagnosis-of-bacterial-meningitis-in-patients-post-neurosurgical-operation-with-blood-contaminated-cerebrospinal-fluid
#4
Yufang Wang, Lingyan Wang, Jingchao Li, Lei Shi, Mingli Yao, Xiangdong Guan, Bin Ouyang
OBJECTIVE: To evaluate the diagnostic value of cerebrospinal lactate for the diagnosis of bacterial meningitis in patients post-neurosurgical operation (PNBM) with blood-contaminated cerebrospinal fluid (CSF). METHODS: A prospective observational study was conducted. 101 patients underwent neurosurgical operation and clinically suspected PNBM admitted to neurosurgical intensive care unit (NSICU) of the First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University from October 2015 to December 2016 were enrolled...
May 2017: Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue
https://www.readbyqxmd.com/read/28458256/aging-associated-oxidative-stress-inhibits-liver-progenitor-cell-activation-in-mice
#5
Yiji Cheng, Xue Wang, Bei Wang, Hong Zhou, Shipeng Dang, Yufang Shi, Li Hao, Qingquan Luo, Min Jin, Qianjun Zhou, Yanyun Zhang
Recent studies have discovered aging-associated changes of adult stem cells in various tissues and organs, which potentially contribute to the organismal aging. However, aging-associated changes of liver progenitor cells (LPCs) remain elusive. Employing young (2-month-old) and old (24-month-old) mice, we found diverse novel alterations in LPC activation during aging. LPCs in young mice could be activated and proliferate upon liver injury, whereas the counterparts in old mice failed to respond and proliferate, leading to the impaired liver regeneration...
April 29, 2017: Aging
https://www.readbyqxmd.com/read/28417014/ectogenic-tension-promotes-fibrogenesis-of-mesenchymal-stem-cells-through-microrna-21
#6
Wei Cao, Bo Ou, Yufang Shi
No abstract text is available yet for this article.
2017: Cell Death Discovery
https://www.readbyqxmd.com/read/28240531/modulating-three-dimensional-microenvironment-with-hyaluronan-of-different-molecular-weights-alters-breast-cancer-cell-invasion-behavior
#7
Yu-Fang Zhao, Shu-Pei Qiao, Shu-Liang Shi, Li-Fen Yao, Xiao-Lu Hou, Chun-Feng Li, Feng-Huei Lin, Kai Guo, Alaka Acharya, Xiong-Biao Chen, Yongzhan Nie, Wei-Ming Tian
Hyaluronan (HA), a polymer with various molecular weights (MW) found in tumor microenvironments, is associated with malignant progression of breast cancer. Reducing the amount of high-MW HA in the microenvironment by hyaluronidase is a promising approach for breast cancer treatment. However, whether the generation of HA fragments negatively affects breast cancer cells remains to be determined. Furthermore, HA forms three-dimensional (3D) networks by cross-linking with other extracellular molecules to function...
March 22, 2017: ACS Applied Materials & Interfaces
https://www.readbyqxmd.com/read/28226244/molecularly-organic-inorganic-hybrid-hollow-mesoporous-organosilica-nanocapsules-with-tumor-specific-biodegradability-and-enhanced-chemotherapeutic-functionality
#8
Ping Huang, Yu Chen, Han Lin, Luodan Yu, Linlin Zhang, Liying Wang, Yufang Zhu, Jianlin Shi
Based on the intrinsic features of high stability and unique multifunctionality, inorganic nanoparticles have shown remarkable potentials in combating cancer, but their biodegradability and biocompatibility are still under debate. As a paradigm, this work successfully demonstrates that framework organic-inorganic hybridization can endow the inorganic mesoporous silica nanocarriers with unique tumor-sensitive biodegradability and high biocompatibility. Based on a "chemical homology" mechanism, molecularly organic-inorganic hybridized hollow mesoporous organosilica nanocapsules (HMONs) with high dispersity and sub-50 nm particle dimension were constructed in mass production...
February 15, 2017: Biomaterials
https://www.readbyqxmd.com/read/28219528/mycobacterium-tuberculosis-rv1987-induces-th2-immune-responses-and-enhances-mycobacterium-smegmatis-survival-in-mice
#9
Shanshan Sha, Xiaoxia Shi, Guoying Deng, Lina Chen, Yi Xin, Yufang Ma
Mycobacterium tuberculosis can interfere with host immune response and escape clearance through its specific antigens. M. tuberculosis Rv1987 encoded by region of difference (RD)-2 gene is a secretory protein with immunogenic potency. Here, we investigated the impact of Rv1987 on host cytokine responses and T cell polarization in mouse aerosol model. A recombinant M. smegmatis mc(2)155 strain that overexpressed Rv1987 protein (named MS1987) was constructed and used to infect C57BL/6 mice. The mc(2)155 harbored the empty vector (named MSVec) was as a control...
April 2017: Microbiological Research
https://www.readbyqxmd.com/read/28130309/rare-loss-of-function-variants-in-npc1-predispose-to-human-obesity
#10
Ruixin Liu, Yaoyu Zou, Jie Hong, Min Cao, Bin Cui, Huiwen Zhang, Maopei Chen, Juan Shi, Tinglu Ning, Shaoqian Zhao, Wen Liu, Hui Xiong, Cuijie Wei, Zhengqing Qiu, Weiqiong Gu, Yifei Zhang, Wanyu Li, Lin Miao, Yingkai Sun, Minglan Yang, Rui Wang, Qinyun Ma, Min Xu, Yu Xu, Tiange Wang, Kei-Hang Katie Chan, Xianbo Zuo, Haoyan Chen, Lu Qi, Shenghan Lai, Shumin Duan, Baoliang Song, Yufang Bi, Simin Liu, Weiqing Wang, Guang Ning, Jiqiu Wang
Some Shanghai Clinical Center f a role of Niemann-Pick type C1 (NPC1) for obesity traits. However, whether the loss-of-function mutations in NPC1 cause adiposity in humans remains unknown. We recruited 25 probands with rare autosomal-recessive Niemann-Pick type C (NP-C) disease and their parents in assessment of the effect of heterozygous NPC1 mutations on adiposity. We found that male NPC1(+/-) carriers had a significantly higher BMI than matched control subjects or the whole population-based control subjects...
April 2017: Diabetes
https://www.readbyqxmd.com/read/28024395/metalloporphyrin-encapsulated-biodegradable-nanosystems-for-highly-efficient-magnetic-resonance-imaging-guided-sonodynamic-cancer-therapy
#11
Ping Huang, Xiaoqin Qian, Yu Chen, Luodan Yu, Han Lin, Liying Wang, Yufang Zhu, Jianlin Shi
Traditional photodynamic therapy (PDT) suffers from the critical issues of low tissue-penetrating depth of light and potential phototoxicity, which are expected to be solved by developing new dynamic therapy-based therapeutic modalities such as sonodynamic therapy (SDT). In this work, we report on the design/fabrication of a high-performance multifunctional nanoparticulate sonosensitizer for efficient in vivo magnetic resonance imaging (MRI)-guided SDT against cancer. The developed approach takes the structural and compositional features of mesoporous organosilica-based nanosystems for the fabrication of sonosensitizers with intriguing theranostic performance...
January 11, 2017: Journal of the American Chemical Society
https://www.readbyqxmd.com/read/27925416/association-of-a-gain-of-function-variant-in-lgr4-with-central-obesity
#12
Yaoyu Zou, Tinglu Ning, Juan Shi, Maopei Chen, Lin Ding, Ya Huang, Sophie Kauderer, Min Xu, Bin Cui, Yufang Bi, Simin Liu, Jie Hong, Ruixin Liu, Guang Ning, Jiqiu Wang
OBJECTIVE: To determine the relationship of the gain-of-function variant A750T in leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 4 (LGR4) with central obesity and related metabolic phenotypes. METHODS: The LGR4 A750T (c.2248 G > A) variant was detected by Sanger sequencing in a discovery young population and a validation community-based population with obesity from eastern China. Fat indices determined by anthropometry and computed tomography scans and clinical biochemical measurements were collected for association analysis...
January 2017: Obesity
https://www.readbyqxmd.com/read/27851976/shp1-regulates-bone-mass-by-directing-mesenchymal-stem-cell-differentiation
#13
Menghui Jiang, Chunxing Zheng, Peishun Shou, Na Li, Gang Cao, Qing Chen, Chunliang Xu, Liming Du, Qian Yang, Jianchang Cao, Yanyan Han, Fengying Li, Wei Cao, Feng Liu, Arnold B Rabson, Arthur I Roberts, Weifen Xie, Ying Wang, Yufang Shi
No abstract text is available yet for this article.
November 15, 2016: Cell Reports
https://www.readbyqxmd.com/read/27822422/association-of-insulin-resistance-with-breast-ovarian-endometrial-and-cervical-cancers-in-non-diabetic-women
#14
Wanwan Sun, Jieli Lu, Shengli Wu, Yufang Bi, Yiming Mu, Jiajun Zhao, Chao Liu, Lulu Chen, Lixin Shi, Qiang Li, Tao Yang, Li Yan, Qin Wan, Yan Liu, Guixia Wang, Zuojie Luo, Xulei Tang, Gang Chen, Yanan Huo, Zhengnan Gao, Qing Su, Zhen Ye, Youmin Wang, Guijun Qin, Huacong Deng, Xuefeng Yu, Feixia Shen, Li Chen, Liebin Zhao, Tiange Wang, Jichao Sun, Min Xu, Yu Xu, Yuhong Chen, Meng Dai, Jie Zhang, Di Zhang, Shenghan Lai, Donghui Li, Guang Ning, Weiqing Wang
Hyperinsulinemia and insulin resistance were reported to play a crucial role in diabetes-cancer relationship. This study aimed to explore the associations between insulin resistance and several female cancers in a non-diabetic population. This cross-sectional study was conducted in 121,230 middle-aged and elderly non-diabetic women. Cancer diagnosis was self-reported and further validated by medical records. Insulin resistance was defined as homeostasis model assessment of insulin resistance (HOMA-IR) ≥ 2...
2016: American Journal of Cancer Research
https://www.readbyqxmd.com/read/27811929/tumour-associated-mesenchymal-stem-stromal-cells-emerging-therapeutic-targets
#15
REVIEW
Yufang Shi, Liming Du, Liangyu Lin, Ying Wang
Mesenchymal stem cells, also known as mesenchymal stromal cells (MSCs), exist in many tissues and are known to actively migrate to sites of tissue injury, where they participate in wound repair. Tumours can be considered "wounds that never heal" and, in response to cues from a tumour, MSCs are continuously recruited to and become integral components of the tumour microenvironment. Recently, it has become apparent that such tumour-associated MSCs (TA-MSCs) have an active role in tumour initiation, promotion, progression and metastasis...
2017: Nature Reviews. Drug Discovery
https://www.readbyqxmd.com/read/27776237/effects-of-bifenthrin-exposure-in-soil-on-whole-organism-endpoints-and-biomarkers-of-earthworm-eisenia-fetida
#16
Lingling Li, Da Yang, Yufang Song, Yi Shi, Bin Huang, Jun Yan, Xinxin Dong
In this study, toxic effects of bifenthrin in soil on earthworms were evaluated by acute and chronic toxic endpoints combined with a set of biomarkers. Bifenthrin was moderately toxic in 72-h filter paper test and low toxic in 14-d soil test. The exposure of earthworms to bifenthrin-polluted soil for 8 weeks showed that cocoons were inhibited by high dose of bifenthrin, and larvae were stimulated by low dose but inhibited by high dose of bifenthrin. Furthermore, 28-d soil test on the responses of enzymes associated with antioxidation and detoxification in worms showed that peroxidase (POD) was stimulated by bifenthrin, superoxide dismutase (SOD) inhibited in the early period but stimulated in the later period, glutathione S- transferase (GST) inhibited in the later period, and ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) inhibited at day 3 but markedly stimulated at day 28 at high dose...
February 2017: Chemosphere
https://www.readbyqxmd.com/read/27734593/glycemic-status-and-chronic-kidney-disease-in-chinese-adults-findings-from-the-reaction-study
#17
Lin Lin, Jieli Lu, Lulu Chen, Yiming Mu, Zhen Ye, Chao Liu, Gang Chen, Lixin Shi, Jiajun Zhao, Qiang Li, Tao Yang, Li Yan, Qin Wan, Shengli Wu, Yan Liu, Guixia Wang, Zuojie Luo, Xulei Tang, Yanan Huo, Zhengnan Gao, Qing Su, Youmin Wang, Guijun Qin, Huacong Deng, Xuefeng Yu, Shen Feixia, Li Chen, Liebin Zhao, Yu Xu, Min Xu, Kui Peng, Rui Du, Meng Dai, Mian Li, Tiange Wang, Zhiyun Zhao, Shenghan Lai, Donghui Li, Yufang Bi, Weiqing Wang, Guang Ning
BACKGROUND: Diagnosed diabetes has been associated with chronic kidney disease (CKD). However, the association of non-diabetic hyperglycemia with CKD remained uncertain. The aim of the study was to investigate the association of different glycemic status with CKD in Chinese adults and assess the prevalence and control of diabetes among individuals with CKD. METHODS: A total of 250 752 adults aged 40 years or older were selected from the baseline of the Risk Evaluation of cAncers in Chinese diabeTic Individuals: a lONgitudinal (REACTION) study...
October 13, 2016: Journal of Diabetes
https://www.readbyqxmd.com/read/27621227/zfp462-deficiency-causes-anxiety-like-behaviors-with-excessive-self-grooming-in-mice
#18
B Wang, Y Zheng, H Shi, X Du, Y Zhang, B Wei, M Luo, H Wang, X Wu, X Hua, M Sun, X Xu
Zfp462 is a newly identified vertebrate-specific zinc finger protein that contains nearly 2500 amino acids and 23 putative C2H2-type zinc finger domains. So far, the functions of Zfp462 remain unclear. In our study, we showed that Zfp462 is expressed predominantly in the developing brain, especially in the cerebral cortex and hippocampus regions from embryonic day 7.5 to early postnatal stage. By using a piggyBac transposon-generated Zfp462 knockout (KO) mouse model, we found that Zfp462 KO mice exhibited prenatal lethality with normal neural tube patterning, whereas heterozygous (Het) Zfp462 KO (Zfp462(+/-) ) mice showed developmental delay with low body weight and brain weight...
September 13, 2016: Genes, Brain, and Behavior
https://www.readbyqxmd.com/read/27571685/identification-of-in-vitro-and-in-vivo-metabolites-of-alantolactone-by-uplc-tof-ms-ms
#19
Donggui Yao, Zhe Li, Changhong Huo, Yufang Wang, Yibing Wu, Manli Zhang, Ligeng Li, Qingwen Shi, Hiromasa Kiyota, Xiaowei Shi
Alantolactone (AL), an active sesquiterpene originating from Inula helenium, is a potential anticancer and anti-inflammatory agent. However so far, studies on AL metabolism have not been reported. In the present study, we have investigated for the first time the in vivo and in vitro metabolites of AL using ultra performance liquid chromatography combined with time of flight mass spectrometry (UPLC-TOF-MS/MS). A unique on-line information-dependent acquisition (IDA) method multiple mass defect filter (MMDF) combined with dynamic background subtraction (DBS) was applied to trace all of the probable metabolites of AL...
October 15, 2016: Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences
https://www.readbyqxmd.com/read/27530336/prevalence-of-diabetes-and-cardiometabolic-disorders-in-spouses-of-diabetic-individuals
#20
Jichao Sun, Jieli Lu, Weiqing Wang, Yiming Mu, Jiajun Zhao, Chao Liu, Lulu Chen, Lixin Shi, Qiang Li, Tao Yang, Li Yan, Qin Wan, Shengli Wu, Yan Liu, Guixia Wang, Zuojie Luo, Xulei Tang, Gang Chen, Yanan Huo, Zhengnan Gao, Qing Su, Zhen Ye, Youmin Wang, Guijun Qin, Huacong Deng, Xuefeng Yu, Feixia Shen, Li Chen, Liebin Zhao, Yufang Bi, Min Xu, Yu Xu, Meng Dai, Tiange Wang, Di Zhang, Shenghan Lai, Guang Ning
Pairs of spouses share common lifestyle factors. In a cross-sectional analysis, we investigated whether spouses of diabetic individuals had a higher prevalence of diabetes and cardiometabolic disorders in a community-based population of Chinese adults aged 40 years or older between 2011 and 2012. A total of 34,805 pairs of spouses were identified. All participants underwent a standard oral glucose tolerance test and provided detailed clinical, sociodemographic, and lifestyle information. Diabetes and multiple cardiometabolic disorders were defined according to standard criteria...
September 1, 2016: American Journal of Epidemiology
keyword
keyword
66204
1
2
Fetch more papers »
Fetching more papers... Fetching...
Read by QxMD. Sign in or create an account to discover new knowledge that matter to you.
Remove bar
Read by QxMD icon Read
×

Search Tips

Use Boolean operators: AND/OR

diabetic AND foot
diabetes OR diabetic

Exclude a word using the 'minus' sign

Virchow -triad

Use Parentheses

water AND (cup OR glass)

Add an asterisk (*) at end of a word to include word stems

Neuro* will search for Neurology, Neuroscientist, Neurological, and so on

Use quotes to search for an exact phrase

"primary prevention of cancer"
(heart or cardiac or cardio*) AND arrest -"American Heart Association"