keyword
MENU ▼
Read by QxMD icon Read
search

Ayman Al-Saleh

keyword
https://www.readbyqxmd.com/read/28338344/new-flavonol-glycoside-from-scabiosa-prolifera-l-aerial-parts-with-in-vitro-antioxidant-and-cytotoxic-activities
#1
Mahmoud A Al-Qudah, Noor K Otoom, Hala I Al-Jaber, Ayman M Saleh, Musa H Abu Zarga, Fatma U Afifi, Sultan T Abu Orabi
Phytochemical investigation of the chemical constituents of the aerial parts of Scabiosa prolifera L. led to the isolation of one new flavonol glycoside, kaempferol-3-O-(4″,6″-di-E-p-coumaroyl)-β-D-galactopyranoside (1), along with ten other known compounds including luteolin-7-O-(2″-O-ethyl-β-glucopyranoside), β-sitosterol, β-sitosterylglucoside, ursolic acid, corosolic acid, ursolic acid 3-O-β-D-arabinopyranoside, apigenin, methyl-α-D-glucopyranoside, luteolin-7-O-β-glucopyranoside and isoorientin...
March 24, 2017: Natural Product Research
https://www.readbyqxmd.com/read/28250672/utility-of-cytokine-adhesion-molecule-and-acute-phase-proteins-in-early-diagnosis-of-neonatal-sepsis
#2
M A Fattah, Al Fadhil A Omer, S Asaif, R Manlulu, T Karar, A Ahmed, A Aljada, Ayman M Saleh, Shoeb Qureshi, A Nasr
BACKGROUND AND AIM: Neonatal infection, including bacterial sepsis, is a major health care issue with an annual global mortality in excess of one million lives. Therefore, this study aimed to evaluate the potential diagnostic value of C-reactive protein (CRP), E-selectin, procalcitonin (PCT), interleukins-6 (IL-6), and tumor necrosis factor-α (TNF-α) both independently and in combination for the diagnosis of neonatal sepsis in its earliest stages. MATERIALS AND METHODS: A total of 320 subjects were included in this study...
January 2017: Journal of Natural Science, Biology, and Medicine
https://www.readbyqxmd.com/read/28218010/changes-in-hematological-indices-and-lymphocyte-subsets-in-response-to-whole-blood-donation-in-healthy-male-donors
#3
Anwar Borai, Callum Livingstone, Enaam Alsobhi, Abeer Al Sofyani, Dalal Balgoon, Anwar Farzal, Mohammed Almohammadi, Abdulafattah Al-Amri, Suhad Bahijri, Daad Alrowaili, Wafaa Bassiuni, Ayman Saleh, Norah Alrowaili, Mohamed Abdelaal
Whole blood donation has immunomodulatory effects, and most of these have been observed at short intervals following blood donation. This study aimed to investigate the impact of whole blood donation on lymphocyte subsets over a typical inter-donation interval. Healthy male subjects were recruited to study changes in complete blood count (CBC) (n = 42) and lymphocyte subsets (n = 16) before and at four intervals up to 106 days following blood donation. Repeated measures ANOVA were used to compare quantitative variables between different visits...
April 2017: Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation
https://www.readbyqxmd.com/read/28149175/molecular-characterization-of-the-capsular-antigens-of-pasteurella-multocida-isolates-using-multiplex-pcr
#4
Khalid S Al-Maary, Turki M Dawoud, Ayman S Mubarak, Ashgan M Hessain, Hussein M Galal, Saleh A Kabli, Moussa I Mohamed
The use of molecular techniques for detection and characterization of the Pasteurella multocida is very important for rapid and specific detection and characterization of the organism. During the period from 15th February, 2014 to 15th April, 2015, 425 nasopharyngeal swabs and 175 lung and spleen samples were collected and examined by conventional methods, 80 strains (18.82%) of P. multocida were isolated from the calves, sheep and goat with respiratory manifestation. Meanwhile, 77 strains (44%) were isolated from emergency slaughtered animals...
February 2017: Saudi Journal of Biological Sciences
https://www.readbyqxmd.com/read/27686458/esicm-lives-2016-part-one-milan-italy-1-5-october-2016
#5
L Bos, L Schouten, L van Vught, M Wiewel, D Ong, O Cremer, A Artigas, I Martin-Loeches, A Hoogendijk, T van der Poll, J Horn, N Juffermans, M Schultz, N de Prost, T Pham, G Carteaux, A Mekontso Dessap, C Brun-Buisson, E Fan, G Bellani, J Laffey, A Mercat, L Brochard, B Maitre, P A Howells, D R Thickett, C Knox, D P Park, F Gao, O Tucker, T Whitehouse, D F McAuley, G D Perkins, T Pham, J Laffey, G Bellani, E Fan, L Pisani, J P Roozeman, F D Simonis, A Giangregorio, L R Schouten, S M Van der Hoeven, J Horn, A Serpa Neto, E Festic, A M Dondorp, S Grasso, L D Bos, M J Schultz, M Koster-Brouwer, D Verboom, B Scicluna, K van de Groep, J Frencken, M Schultz, T van der Poll, M Bonten, O Cremer, J I Ko, K S Kim, G J Suh, W Y Kwon, K Kim, J H Shin, O T Ranzani, E Prina, R Menendez, A Ceccato, R Mendez, C Cilloniz, A Gabarrus, M Ferrer, A Torres, A Urbano, L A Zhang, D Swigon, F Pike, R S Parker, G Clermont, C Scheer, S O Kuhn, A Modler, M Vollmer, C Fuchs, K Hahnenkamp, S Rehberg, M Gründling, A Taggu, N Darang, N Öveges, I László, K Tánczos, M Németh, G Lebák, B Tudor, D Érces, J Kaszaki, W Huber, D Trásy, Z Molnár, G Ferrara, V S Kanoore Edul, H S Canales, E Martins, C Canullán, G Murias, M O Pozo, J F Caminos Eguillor, M G Buscetti, C Ince, A Dubin, H D Aya, A Rhodes, N Fletcher, R M Grounds, M Cecconi, M Jacquet-Lagrèze, M Riche, R Schweizer, P Portran, W Fornier, M Lilot, J Neidecker, J L Fellahi, A Escoresca-Ortega, A Gutiérrez-Pizarraya, L Charris-Castro, Y Corcia-Palomo, E Fernandez-Delgado, J Garnacho-Montero, C Roger, L Muller, L Elotmani, J Lipman, J Y Lefrant, J A Roberts, R Muñoz-Bermúdez, M Samper, C Climent, F Vasco, V Sara, S Luque, N Campillo, S Grau Cerrato, J R Masclans, F Alvarez-Lerma, S Carvalho Brugger, G Jimenez Jimenez, M Miralbés Torner, J Trujillano Cabello, B Balsera Garrido, X Nuvials Casals, F Barcenilla Gaite, M Vallverdú Vidal, M Palomar Martínez, V Gusarov, D Shilkin, M Dementienko, E Nesterova, N Lashenkova, A Kuzovlev, M Zamyatin, A Demoule, S Carreira, S Lavault, O Palancca, E Morawiec, J Mayaux, I Arnulf, T Similowski, B S Rasmussen, R G Maltesen, M Hanifa, S Pedersen, S R Kristensen, R Wimmer, M Panigada, G Li Bassi, O T Ranzani, T Kolobow, A Zanella, M Cressoni, L Berra, V Parrini, H Kandil, G Salati, S Livigni, A Amatu, A Andreotti, F Tagliaferri, G Moise, G Mercurio, A Costa, A Vezzani, S Lindau, J Babel, M Cavana, D Consonni, A Pesenti, L Gattinoni, A Torres, P Mansouri, F Zand, L Zahed, F Dehghanrad, M Bahrani, M Ghorbani, B Cambiaghi, O Moerer, T Mauri, N Kunze-Szikszay, C Ritter, A Pesenti, M Quintel, L M Vilander, M A Kaunisto, S T Vaara, V Pettilä, J L G Haitsma Mulier, S Rozemeijer, A M E Spoelstra-de Man, P E Elbers, P R Tuinman, M C de Waard, H M Oudemans-van Straaten, A M A Liberatore, R B Souza, A M C R P F Martins, J C F Vieira, I H J Koh, M Galindo Martínez, R Jiménez Sánchez, L Martínez Gascón, M D Rodríguez Mulero, A Ortín Freire, A Ojados Muñoz, S Rebollo Acebes, Á Fernández Martínez, S Moreno Aliaga, L Herrera Para, J Murcia Payá, F Rodríguez Mulero, P Guerci, Y Ince, P Heeman, B Ergin, C Ince, Z Uz, M Massey, Y Ince, R Papatella, E Bulent, P Guerci, F Toraman, C Ince, E R Longbottom, H D Torrance, H C Owen, C J Hinds, R M Pearse, M J O'Dywer, Z Trogrlic, M van der Jagt, H Lingsma, H H Ponssen, J F Schoonderbeek, F Schreiner, S J Verbrugge, S Duran, T van Achterberg, J Bakker, D A M P J Gommers, E Ista, A Krajčová, P Waldauf, F Duška, A Shah, N Roy, S McKechnie, C Doree, S Fisher, S J Stanworth, J F Jensen, D Overgaard, M H Bestle, D F Christensen, I Egerod, A Pivkina, V Gusarov, I Zhivotneva, N Pasko, M Zamyatin, J F Jensen, I Egerod, M H Bestle, D F Christensen, A Alklit, R L Hansen, H Knudsen, L B Grode, D Overgaard, M Hravnak, L Chen, A Dubrawski, G Clermont, M R Pinsky, S M Parry, L D Knight, B C Connolly, C E Baldwin, Z A Puthucheary, L Denehy, N Hart, P E Morris, J Mortimore, C L Granger, H I Jensen, R Piers, B Van den Bulcke, J Malmgren, V Metaxa, A K Reyners, M Darmon, K Rusinova, D Talmor, A P Meert, L Cancelliere, L Zubek, P Maia, A Michalsen, J Decruyenaere, E Kompanje, S Vanheule, E Azoulay, S Vansteelandt, D Benoit, B Van den Bulcke, R Piers, H I Jensen, J Malmgren, V Metaxa, A K Reyners, M Darmon, K Rusinova, D Talmor, A P Meert, L Cancelliere, L Zubek, P Maia, A Michalsen, J Decruyenaere, E Kompanje, S Vanheule, E Azoulay, S Vansteelandt, D Benoit, C Ryan, D Dawson, J Ball, K Noone, B Aisling, S Prudden, A Ntantana, D Matamis, S Savvidou, M Giannakou, M Gouva, G Nakos, V Koulouras, J Aron, G Lumley, D Milliken, K Dhadwal, B A McGrath, S J Lynch, B Bovento, G Sharpe, E Grainger, S Pieri-Davies, S Wallace, B McGrath, S J Lynch, B Bovento, E Grainger, S Pieri-Davies, G Sharpe, S Wallace, M Jung, J Cho, H Park, G Suh, O Kousha, J Paddle, L Gamrin Gripenberg, M Sundström Rehal, J Wernerman, O Rooyackers, H J de Grooth, W P Choo, A M Spoelstra-de Man, E L Swart, H M Oudemans-van Straaten, L Talan, G Güven, N D Altıntas, M Padar, G Uusvel, L Starkopf, J Starkopf, A Reintam Blaser, M S Kalaiselvan, A S Arunkumar, M K Renuka, R L Shivkumar, M Volbeda, D Ten Kate, M Hoekstra, J M van der Maaten, M W Nijsten, A Komaromi, O Rooyackers, J Wernerman, Å Norberg, M Smedberg, M Mori, L Pettersson, Å Norberg, O Rooyackers, J Wernerman, M Theodorakopoulou, T Christodoulopoulou, A Diamantakis, F Frantzeskaki, M Kontogiorgi, E Chrysanthopoulou, M Lygnos, C Diakaki, A Armaganidis, K Gundogan, E Dogan, R Coskun, S Muhtaroglu, M Sungur, T Ziegler, M Guven, A Kleyman, W Khaliq, D Andreas, M Singer, R Meierhans, R Schuepbach, I De Brito-Ashurst, F Zand, G Sabetian, R Nikandish, F Hagar, M Masjedi, B Maghsudi, A Vazin, M Ghorbani, E Asadpour, K C Kao, L C Chiu, C Y Hung, C H Chang, S H Li, H C Hu, S El Maraghi, M Ali, D Rageb, M Helmy, J Marin-Corral, C Vilà, J R Masclans, A Vàzquez, I Martín-Loeches, E Díaz, J C Yébenes, A Rodriguez, F Álvarez-Lerma, N Varga, A Cortina-Gutiérrez, L Dono, M Martínez-Martínez, C Maldonado, E Papiol, M Pérez-Carrasco, R Ferrer, K Nweze, B Morton, I Welters, M Houard, B Voisin, G Ledoux, S Six, E Jaillette, S Nseir, S Romdhani, R Bouneb, D Loghmari, N Ben Aicha, J Ayachi, K Meddeb, I Chouchène, A Khedher, M Boussarsar, K S Chan, W L Yu, J Marin-Corral, C Vilà, J R Masclans, J Nolla, L Vidaur, J Bonastre, B Suberbiola, J E Guerrero, A Rodriguez, N Ramon Coll, G Jiménez Jiménez, S Carvalho Brugger, J Codina Calero, B Balsera Garrido, M García, M Palomar Martínez, M Vallverdú Vidal, M C de la Torre, E Vendrell, E Palomera, E Güell, J C Yébenes, M Serra-Prat, J F Bermejo-Martín, J Almirall, E Tomas, A Escoval, F Froe, M H Vitoria Pereira, N Velez, E Viegas, E Filipe, C Groves, M Reay, L C Chiu, H C Hu, C Y Hung, C H Chang, S H Li, K C Kao, A Ballin, F Facchin, G Sartori, F Zarantonello, E Campello, C M Radu, S Rossi, C Ori, P Simioni, N Umei, I Shingo, A C Santos, C Candeias, I Moniz, R Marçal, Z Costa E Silva, J M Ribeiro, J F Georger, J P Ponthus, M Tchir, V Amilien, M Ayoub, E Barsam, G Martucci, G Panarello, F Tuzzolino, G Capitanio, V Ferrazza, T Carollo, L Giovanni, A Arcadipane, M López Sánchez, M A González-Gay, F J Llorca Díaz, M I Rubio López, E Zogheib, L Villeret, J Nader, M Bernasinski, P Besserve, T Caus, H Dupont, P Morimont, S Habran, R Hubert, T Desaive, F Blaffart, N Janssen, J Guiot, A Pironet, P Dauby, B Lambermont, F Zarantonello, A Ballin, F Facchin, G Sartori, E Campello, T Pettenuzzo, G Citton, S Rossi, P Simioni, C Ori, C Kirakli, O Ediboglu, S Ataman, M Yarici, F Tuksavul, S Keating, A Gibson, M Gilles, M Dunn, G Price, N Young, P Remeta, P Bishop, M D Fernández Zamora, J Muñoz-Bono, E Curiel-Balsera, E Aguilar-Alonso, R Hinojosa, A Gordillo-Brenes, J A Arboleda-Sánchez, I Skorniakov, D Vikulova, C Whiteley, O Shaikh, A Jones, M Ostermann, L Forni, M Scott, J Sahatjian, W Linde-Zwirble, D Hansell, P Laoveeravat, N Srisawat, M Kongwibulwut, S Peerapornrattana, N Suwachittanont, T O Wirotwan, P Chatkaew, P Saeyub, K Latthaprecha, K Tiranathanagul, S Eiam-Ong, J A Kellum, R E Berthelsen, A Perner, A E K Jensen, J U Jensen, M H Bestle, D J Gebhard, J Price, C E Kennedy, A Akcan-Arikan, A M A Liberatore, R B Souza, A M C R P F Martins, J C F Vieira, Y R Kang, M N Nakamae, I H J Koh, K Hamed, M M Khaled, R Aly Soliman, M Sherif Mokhtar, G Seller-Pérez, D Arias-Verdú, E Llopar-Valdor, I De-Diós-Chacón, G Quesada-García, M E Herrera-Gutierrez, R Hafes, G Carroll, P Doherty, C Wright, I G Guerra Vera, M Ralston, M L Gemmell, A MacKay, E Black, C Wright, R I Docking, R Appleton, M R Ralston, L Gemmell, R Appleton, C Wright, R I Docking, E Black, A Mackay, S Rozemeijer, J L G Haitsma Mulier, J G Röttgering, P W G Elbers, A M E Spoelstra-de Man, P R Tuinman, M C de Waard, H M Oudemans-van Straaten, N Mejeni, J Nsiala, A Kilembe, P Akilimali, G Thomas, I Egerod, A E Andersson, A M Fagerdahl, V Knudsen, K Meddeb, A Ben Cheikh, Y Hamdaoui, J Ayachi, A Guiga, N Fraj, S Romdhani, N Sma, R Bouneb, I Chouchene, A Khedher, N Bouafia, M Boussarsar, A Amirian, B Ziaian, M Masjedi, C Fleischmann, D O Thomas-Rueddel, A Schettler, D Schwarzkopf, A Stacke, K Reinhart, E Filipe, A Escoval, A Martins, P Sousa, N Velez, E Viegas, E Tomas, G Snell, R Matsa, T T S Paary, M S Kalaiselvan, A M Cavalheiro, L L Rocha, C S Vallone, A Tonilo, M D S Lobato, D T Malheiro, G Sussumo, N M Lucino, F Zand, V D Rosenthal, M Masjedi, G Sabetian, B Maghsudi, M Ghorbani, A Sanaei Dashti, A Yousefipour, J R Goodall, M Williamson, E Tant, N Thomas, C Balci, C Gonen, E Haftacı, H Gurarda, E Karaca, B Paldusová, I Zýková, D Šímová, S Houston, L D'Antona, J Lloyd, V Garnelo-Rey, M Sosic, V Sotosek-Tokmazic, J Kuharic, I Antoncic, S Dunatov, A Sustic, C T Chong, M Sim, T Lyovarin, F M Acosta Díaz, S Narbona Galdó, M Muñoz Garach, O Moreno Romero, A M Pérez Bailón, A Carranza Pinel, M Colmenero, A Gritsan, A Gazenkampf, E Korchagin, N Dovbish, R M Lee, M P P Lim, C T Chong, B C L Lim, J J See, R Assis, F Filipe, N Lopes, L Pessoa, T Pereira, N Catorze, M S Aydogan, C Aldasoro, P Marchio, A Jorda, M D Mauricio, S Guerra-Ojeda, M Gimeno-Raga, M Colque-Cano, A Bertomeu-Artecero, M Aldasoro, S L Valles, D Tonon, T Triglia, J C Martin, M C Alessi, N Bruder, P Garrigue, L Velly, S Spina, V Scaravilli, C Marzorati, E Colombo, D Savo, A Vargiolu, G Cavenaghi, G Citerio, A H V Andrade, P Bulgarelli, J A P Araujo, V Gonzalez, V A Souza, A Costa, C Massant, C A C Abreu Filho, R A Morbeck, L E Burgo, R van Groenendael, L T van Eijk, G P Leijte, B Koeneman, M Kox, P Pickkers, A García-de la Torre, M de la Torre-Prados, A Fernández-Porcel, C Rueda-Molina, P Nuevo-Ortega, T Tsvetanova-Spasova, E Cámara-Sola, A García-Alcántara, L Salido-Díaz, X Liao, T Feng, J Zhang, X Cao, Q Wu, Z Xie, H Li, Y Kang, M S Winkler, A Nierhaus, E Mudersbach, A Bauer, L Robbe, C Zahrte, E Schwedhelm, S Kluge, C Zöllner, B Morton, E Mitsi, S H Pennington, J Reine, A D Wright, R Parker, I D Welters, J D Blakey, G Rajam, E W Ades, D M Ferreira, D Wang, A Kadioglu, S B Gordon, R Koch, M Kox, J Rahamat-Langedoen, J Schloesser, M de Jonge, P Pickkers, J Bringue, R Guillamat-Prats, E Torrents, M L Martinez, M Camprubí-Rimblas, A Artigas, L Blanch, S Y Park, Y B Park, D K Song, S Shrestha, S H Park, Y Koh, M J Park, C W Hong, O Lesur, D Coquerel, X Sainsily, J Cote, T Söllradl, A Murza, L Dumont, R Dumaine, M Grandbois, P Sarret, E Marsault, D Salvail, M Auger-Messier, F Chagnon, M P Lauretta, E Greco, A Dyson, M Singer, S Preau, M Ambler, A Sigurta, S Saeed, M Singer, L Topcu Sarıca, N Zibandeh, D Genc, F Gul, T Akkoc, E Kombak, L Cinel, T Akkoc, I Cinel, S J Pollen, N Arulkumaran, M Singer, H D Torrance, E R Longbottom, G Warnes, C J Hinds, D J Pennington, K Brohi, M J O'Dwyer, H Y Kim, S Na, J Kim, Y F Chang, A Chao, P Y Shih, C T Lee, Y C Yeh, L W Chen, M Adriaanse, Z Trogrlic, E Ista, H Lingsma, W Rietdijk, H H Ponssen, J F Schoonderbeek, F Schreiner, S J Verbrugge, S Duran, D A M P J Gommers, M van der Jagt, S Funcke, S Sauerlaender, B Saugel, H Pinnschmidt, D A Reuter, R Nitzschke, S Perbet, C Biboulet, A Lenoire, D Bourdeaux, B Pereira, B Plaud, J E Bazin, V Sautou, A Mebazaa, J M Constantin, M Legrand, Y Boyko, P Jennum, M Nikolic, H Oerding, R Holst, P Toft, H K Nedergaard, T Haberlandt, H I Jensen, P Toft, S Park, S Kim, Y J Cho, Y J Lim, A Chan, S Tang, S L Nunes, S Forsberg, H Blomqvist, L Berggren, M Sörberg, T Sarapohja, C J Wickerts, J G M Hofhuis, L Rose, B Blackwood, E Akerman, J Mcgaughey, I Egerod, M Fossum, H Foss, E Georgiou, H J Graff, M Kalafati, R Sperlinga, A Schafer, A G Wojnicka, P E Spronk, F Zand, F Khalili, R Afshari, G Sabetian, M Masjedi, B Maghsudi, H Haddad Khodaei, S Javadpour, P Petramfar, S Nasimi, A Vazin, B Ziaian, H Tabei, A Gunther, J O Hansen, P Sackey, H Storm, J Bernhardsson, Ø Sundin, A Bjärtå, A Bienert, P Smuszkiewicz, P Wiczling, K Przybylowski, A Borsuk, I Trojanowska, J Matysiak, Z Kokot, M Paterska, E Grzeskowiak, A Messina, E Bonicolini, D Colombo, G Moro, S Romagnoli, A R De Gaudio, F Della Corte, S M Romano, J A Silversides, E Major, E E Mann, A J Ferguson, D F Mcauley, J C Marshall, B Blackwood, E Fan, J A Diaz-Rodriguez, R Silva-Medina, E Gomez-Sandoval, N Gomez-Gonzalez, R Soriano-Orozco, P L Gonzalez-Carrillo, M Hernández-Flores, K Pilarczyk, J Lubarksi, D Wendt, F Dusse, J Günter, B Huschens, E Demircioglu, H Jakob, A Palmaccio, A M Dell'Anna, D L Grieco, F Torrini, C Iaquaniello, F Bongiovanni, M Antonelli, L Toscani, D Antonakaki, D Bastoni, H D Aya, A Rhodes, M Cecconi, M Jozwiak, F Depret, J L Teboul, J Alphonsine, C Lai, C Richard, X Monnet, I László, G Demeter, N Öveges, K Tánczos, M Németh, D Trásy, I Kertmegi, D Érces, B Tudor, J Kaszaki, Z Molnár, A Hasanin, A Lotfy, A El-Adawy, H Nassar, S Mahmoud, A Abougabal, A Mukhtar, F Quinty, S Habchi, A Luzi, E Antok, G Hernandez, B Lara, L Enberg, M Ortega, P Leon, C Kripper, P Aguilera, E Kattan, J Bakker, W Huber, M Lehmann, S Sakka, B Bein, R M Schmid, J Preti, J Creteur, A Herpain, J Marc, E Zogheib, F Trojette, S Bar, L Kontar, D Titeca, J Richecoeur, B Gelee, N Verrier, R Mercier, E Lorne, J Maizel, H Dupont, M Slama, M E Abdelfattah, A Eladawy, M A Ali Elsayed, A Mukhtar, A Pedraza Montenegro, E Monares Zepeda, J Franco Granillo, J S Aguirre Sánchez, G Camarena Alejo, A Rugerio Cabrera, A A Tanaka Montoya, C Lee, F Hatib, M Cannesson, P Theerawit, T Morasert, Y Sutherasan, G Zani, S Mescolini, M Diamanti, R Righetti, A Scaramuzza, M Papetti, M Terenzoni, C Gecele, M Fusari, K A Hakim, A Chaari, M Ismail, A H Elsaka, T M Mahmoud, K Bousselmi, V Kauts, W F Casey, S D Hutchings, D Naumann, J Wendon, S Watts, E Kirkman, Z Jian, S Buddi, C Lee, J Settels, F Hatib, M R Pinsky, P Bertini, F Guarracino, C Trepte, P Richter, S A Haas, V Eichhorn, J C Kubitz, D A Reuter, M S Soliman, W I Hamimy, A Z Fouad, A M Mukhtar, M Charlton, L Tonks, L Mclelland, T J Coats, J P Thompson, M R Sims, D Williams, D Z Roushdy, R A Soliman, R A Nahas, M Y Arafa, W T Hung, C C Chiang, W C Huang, K C Lin, S C Lin, C C Cheng, P L Kang, S R Wann, G Y Mar, C P Liu, M Lopez Carranza, H Sancho Fernandez, J A Sanchez Roman, F Lucena, A Campanario Garcia, A Loza Vazquez, A Lesmes Serrano, L Sayagues Moreira, R Vidal-Perez, U Anido Herranz, J M Garcia Acuna, C Pena Gil, J L Garcia Allut, P Rascado Sedes, C Martin Lopez, E Saborido Paz, C Galban Rodriguez, J R Gonzalez-Juanatey, A Vallejo-Baez, M V de la Torre-Prados, P Nuevo-Ortega, A Fernández-Porcel, E Cámara-Sola, T Tsvetanova-Spasova, C Rueda-Molina, L Salido-Díaz, A García-Alcántara, J Aron, R Marharaj, K Gervasio, M Bottiroli, M Mondino, D De Caria, A Calini, E Montrasio, F Milazzo, M P Gagliardone, A Vallejo-Báez, M V de la Torre-Prados, P Nuevo-Ortega, A Fernández-Porcel, E Cámara-Sola, T Tsvetanova-Spasova, C Rueda-Molina, L Salido-Díaz, A García-Alcántara, L Sayagues Moreira, R Vidal-Perez, U Anido, C Pena Gil, J M Garcia Acuna, P Rascado Sedes, C Martin Lopez, E Saborido Paz, J L Garcia Allut, C Galban Rodriguez, J R Gonzalez-Juanatey, Y Hamdaoui, A Khedher, M Cheikh-Bouhlel, J Ayachi, K Meddeb, N Sma, N Fraj, N Ben Aicha, S Romdhani, R Bouneb, I Chouchene, M Boussarsar, M P R D L Dela Cruz, J M Bernardo, F Galfo, A Dyson, M Singer, A Marino, A Dyson, M Singer, C C Chao, P Hou, W C Huang, C C Hung, C H Chiang, W T Hung, K C Lin, S C Lin, Y J Liou, S M Hung, Y S Lin, C C Cheng, F Y Kuo, K R Chiou, C J Chen, L S Yan, C Y Liu, H H Wang, P L Kang, H L Chen, C K Ho, G Y Mar, C P Liu, S Grewal, S Gopal, C Corbett, A Wilson, J Capps, W Ayoub, A Lomas, S Ghani, J Moore, D Atkinson, M Sharman, W Swinnen, J Pauwels, K Mignolet, E Pannier, A Koch, T Sarens, W Temmerman, A M Elmenshawy, A M Fayed, M Elboriuny, E Hamdy, E Zakaria, A C Falk, A Petosic, K Olafsen, H Wøien, H Flaatten, K Sunde, J J Cáceres Agra, J L Santana Cabrera, J D Martín Santana, L Melián Alzola, H Rodríguez Pérez, T Castro Pires, H Calderón, A Pereira, S Castro, C Granja, I Norkiene, I Urbanaviciute, G Kezyte, D Ringaitiene, T Jovaisa, G Vogel, U B Johansson, A Sandgren, C Svensen, E Joelsson-Alm, M A Leite, L D Murbach, E F Osaku, C R L M Costa, M Pelenz, N M Neitzke, M M Moraes, J L Jaskowiak, M M M Silva, R S Zaponi, L R L Abentroth, S M Ogasawara, A C Jorge, P A D Duarte, L D Murbach, M A Leite, E F Osaku, J Barreto, S T Duarte, S Taba, D Miglioranza, D P Gund, C F Lordani, C R L M Costa, S M Ogasawara, A C Jorge, P A D Duarte, H Vollmer, M Gager, C Waldmann, A T Mazzeo, R Tesio, C Filippini, M E Vallero, C Giolitti, S Caccia, M Medugno, T Tenaglia, R Rosato, I Mastromauro, L Brazzi, P P Terragni, R Urbino, V Fanelli, V M Ranieri, L Mascia, J Ballantyne, L Paton, A Mackay, P Perez-Teran, O Roca, J C Ruiz-Rodriguez, A Zapatero, J Serra, J R Masclans, S Bianzina, P Cornara, G Rodi, G Tavazzi, M Pozzi, G A Iotti, F Mojoli, A Braschi, A Vishnu, D Buche, R Pande, D L J Moolenaar, F Bakhshi-Raiez, D A Dongelmans, N F de Keizer, D W de Lange, I Fuentes Fernández, D Martínez Baño, J L Buendía Moreno, R Jara Rubio, J Scott, D Phelan, D Morely, J O'Flynn, P Stapleton, M Lynch, B Marsh, E Carton, C O'Loughlin, K C Cheng, M I Sung, M O Elghonemi, M H Saleh, T S Meyhoff, M Krag, P B Hjortrup, A Perner, M H Møller, T Öhman, T Sigmundsson, E Redondo, M Hallbäck, F Suarez-Sipmann, H Björne, C Hällsjö Sander, M Cressoni, D Chiumello, C Chiurazzi, M Brioni, I Algieri, M Guanziroli, G Vergani, T Tonetti, I Tomic, A Colombo, F Crimella, E Carlesso, A Colombo, V Gasparovic, L Gattinoni, R El-Sherif, M Abd Al-Basser, A Raafat, A El-Sherif, F D Simonis, L R A Schouten, O L Cremer, D S Y Ong, G Amoruso, G Cinnella, M J Schultz, L D J Bos, W Huber, P Schmidle, M Findeisen, P Hoppmann, J Jaitner, F Brettner, R M Schmid, T Lahmer, E Festic, G Rajagopalan, V Bansal, R Frank, R Hinds, J Levitt, S Siddiqui, J P Gilbert, K Sim, C H Wang, H C Hu, I J Li, W R Tang, K C Kao, P Persona, A De Cassai, M Franco, F Facchin, C Ori, S Rossi, A Goffi, S H Li, H C Hu, L C Chiu, C Y Hung, C H Chang, K C Kao, B Llorente Ruiz, J Lujan Varas, R Molina Montero, C Pintado Delgado, O Navarrete, M Vazquez Mezquita, E Alonso Peces, M A M Nakamura, L A Hajjar, F R B G Galas, T A Ortiz, M B P Amato, L Bitker, N Costes, D Le Bars, F Lavenne, D Mojgan, J C Richard, C Chiurazzi, M Cressoni, D Massari, M Guanziroli, G Vergani, M Gotti, M Brioni, I Algieri, P Cadringher, T Tonetti, D Chiumello, L Gattinoni, A Zerman, M Türkoğlu, G Arık, F Yıldırım, Z Güllü, I Kara, N Boyacı, B Basarık Aydoğan, Ü Gaygısız, K Gönderen, G Aygencel, M Aydoğdu, Z Ülger, G Gürsel, J Riera, C Maldonado Toral, C Mazo, M Martínez, J Baldirà, L Lagunes, A Roman, M Deu, J Rello, D J Levine, R M Mohus, Å Askim, J Paulsen, A Mehl, A T Dewan, J K Damås, E Solligård, B O Åsvold, J Paulsen, Å Askim, R M Mohus, A Mehl, A DeWan, E Solligård, J K Damås, B O Åsvold, O Aktepe, A Kara, H Yeter, A Topeli, M Norrenberg, M Devroey, H Khader, J C Preiser, Z Tang, C Qiu, L Tong, C Cai, M Theodorakopoulou, A Diamantakis, M Kontogiorgi, E Chrysanthopoulou, T Christodoulopoulou, F Frantzeskaki, M Lygnos, O Apostolopoulou, A Armaganidis, J Y Moon, M R Park, I S Kwon, G R Chon, J Y Ahn, S J Kwon, Y J Chang, J Y Lee, S Y Yoon, J W Lee, M Kostalas, J Mckinlay, G Kooner, G Dudas, A Horton, C Kerr, N Karanjia, B Creagh-Brown, N D Altintas, S Izdes, O Keremoglu, A Alkan, S Neselioglu, O Erel, N Tardif, T Gustafsson, O Rooyackers, K N MacEachern, M Traille, I Bromberg, S E Lapinsky, M J Moore, Z Tang, C Cai, L Tong, J L García-Garmendia, F Villarrasa-Clemente, F Maroto-Monserrat, O Rufo-Tejeiro, V Jorge-Amigo, M Sánchez-Santamaría, C Colón-Pallarés, A Barrero-Almodóvar, S Gallego-Lara, C T Anthon, R B Müller, N Haase, K Møller, P B Hjortrup, J Wetterslev, A Perner, M Nakanishi, A Kuriyama, T Fukuoka, M A Abd El Halim, M H Elsaid Hafez, A M Moktar, A Eladawy, H M Elazizy, K Abdel Hakim, A Chaari, M Elbahr, M Ismail, T Mahmoud, V Kauts, K Bousselmi, E Khalil, W Casey, S H Zaky, A Rizk, M O Elghonemi, R Ahmed, J C F Vieira, R B Souza, A M A Liberatore, I H J Koh, G A Ospina-Tascón, A F Garcia Marin, G J Echeverry, W F Bermudez, H J Madriñan-Navia, J D Valencia, E Quiñonez, A Marulanda, C A Arango-Dávila, A Bruhn, G Hernandez, D De Backer, D Orbegozo Cortes, F Su, J L Vincent, J Creteur, L Tullo, L Mirabella, P Di Molfetta, G Cinnella, M Dambrosio, C Villavicencio Lujan, J Leache Irigoyen, M Cartanya Ferré, R Carbonell García, A Mukhtar, M Ahmed, M El Ayashi, A Hasanin, E Ayman, M Salem, A Eladawy, S Fathy, H Nassar, A Zaghlol, M F Aguilar Arzapalo, Å Valsø, K Sunde, T Rustøen, I Schou-Bredal, L Skogstad, K Tøien, C Padilla, Y Palmeiro, W Egbaria, R Kigli, B Maertens, K Blot, S Blot, E Santana-Santos, E R Dos Santos, R E D L Ferretti-Rebustini, R D C C D O Dos Santos, R G S Verardino, L A Bortolotto, A M Doyle, I Naldrett, J Tillman, S Price, S Shrestha, P Pearson, J Greaves, D Goodall, A Berry, A Richardson, G O Odundo, P Omengo, P Obonyo, N M Chanzu, R Kleinpell, S J Sarris, P Nedved, M Heitschmidt, H Ben-Ghezala, S Snouda, S Djobbi, H Ben-Ghezala, S Snouda, L Rose, N K J Adhikari, D Leasa, D Fergusson, D A Mckim, J Weblin, O Tucker, D McWilliams, F Doesburg, F Cnossen, W Dieperink, W Bult, M W N Nijsten, G A Galvez-Blanco, E Monares Zepeda, C I Olvera Guzman, J S Aguirre Sánchez, J Franco Granillo, J Santos Stroud, R Thomson, M Llaurado-Serra, A Lobo-Civico, M Pi-Guerrero, I Blanco-Sanchez, A Piñol-Tena, C Paños-Espinosa, Y Alabart-Segura, B Coloma-Gomez, A Fernandez-Blanco, F Braga-Dias, M Treso-Geira, A Valeiras-Valero, L Martinez-Reyes, A Sandiumenge, M F Jimenez-Herrera, R Prada, P Juárez, R Argandoña, J J Díaz, C Sánchez Ramirez, P Saavedra, S Ruiz Santana, O Obukhova, S Kashiya, I A Kurmukov, A M Pronina, P Simeone, L Puybasset, G Auzias, O Coulon, B Lesimple, G Torkomian, L Velly, A Bienert, A Bartkowska-Sniatkowska, P Wiczling, O Szerkus, D Siluk, J Bartkowiak-Wieczorek, J Rosada-Kurasinska, J Warzybok, A Borsuk, R Kaliszan, E Grzeskowiak, C Hernandez Caballero, S Roberts, G Isgro, D Hall, G Guillaume, O Passouant, F Dumas, W Bougouin, B Champigneulle, M Arnaout, J Chelly, J D Chiche, O Varenne, J P Mira, E Marijon, A Cariou, M Beerepoot, H R Touw, K Parlevliet, C Boer, P W Elbers, P R Tuinman, Á J Roldán Reina, Y Corcia Palomo, R Martín Bermúdez, L Martín Villén, I Palacios García, J R Naranjo Izurieta, J B Pérez Bernal, F J Jiménez Jiménez, F Cota-Delgado, M V de la Torre-Prados, A Fernández-Porcel, P Nuevo-Ortega, E Cámara-Sola, T Tsvetanova-Spasova, C Rueda-Molina, L Salido-Díaz, A García-Alcántara, T Kaneko, H Tanaka, M Kamikawa, R Karashima, S Iwashita, H Irie, S Kasaoka, O Arola, R Laitio, A Saraste, J Airaksinen, M Pietilä, M Hynninen, J Wennervirta, M Bäcklund, E Ylikoski, P Silvasti, E Nukarinen, J Grönlund, V P Harjola, J Niiranen, K Korpi, M Varpula, R O Roine, T Laitio, S Salah, B G Hassen, A Mohamed Fehmi, S Kim, Y C Hsu, J Barea-Mendoza, C García-Fuentes, M Castillo-Jaramillo, H Dominguez-Aguado, R Viejo-Moreno, L Terceros-Almanza, S Bermejo Aznárez, C Mudarra-Reche, W Xu, M Chico-Fernández, J C Montejo-González, K Crewdson, M Thomas, M Merghani, L Fenner, P Morgan, D Lockey, E J van Lieshout, B Oomen, J M Binnekade, D A Dongelmans, R J de Haan, N P Juffermans, M B Vroom, R Algarte, L Martínez, B Sánchez, I Romero, F Martínez, S Quintana, J Trenado, O Sheikh, D Pogson, R Clinton, F Riccio, L Gemmell, A MacKay, A Arthur, L Young, A Sinclair, D Markopoulou, K Venetsanou, L Filippou, E Salla, S Stratouli, I Alamanos, A H Guirgis, R Gutiérrez Rodriguez, M J Furones Lorente, I Macias Guarasa, A Ukere, S Meisner, G Greiwe, B Opitz, D Benten, B Nashan, L Fischer, C J C Trepte, D A Reuter, S A Haas, C R Behem, G Tavazzi, B Ana, A Vazir, D Gibson, S Price, M Masjedi, M R Hadavi, M Riahi Alam, M R Sasani, N Parenti, F Agrusta, C Palazzi, B Pifferi, R Sganzerla, F Tagliazucchi, A Luciani, M Möller, J Müller-Engelmann, G Montag, P Adams, C Lange, J Neuzner, R Gradaus, K H Wodack, F Thürk, A D Waldmann, M F Grässler, S Nishimoto, S H Böhm, E Kaniusas, D A Reuter, C J Trepte, T Sigmundsson, T Öhman, E Redondo, M Hallbäck, M Wallin, F Suarez Sipman, A Oldner, C Hällsjö Sander, H Björne, L Colinas, G Hernandez, R Vicho, M Serna, R Cuena, A Canabal, A Chaari, K Abdel Hakim, M Etman, M El Bahr, A El Sakka, K Bousselmi, A Arali, V Kauts, W F Casey, O Bond, P De Santis, E Iesu, F Franchi, J L Vincent, J Creteur, S Scolletta, F S Taccone, Z Marutyan, L Hamidova, A Shakotko, V Movsisyan, I Uysupova, A Evdokimov, S Petrikov, C Gonen, E Haftacı, C Balci, F J Redondo Calvo, N Bejarano, V Baladron, R Villazala, J Redondo, D Padilla, P Villarejo, A Akcan-Arikan, C E Kennedy, M F Aguilar Arzapalo, C Gomez-Gonzalez, S Mas-Font, A Puppo-Moreno, M Herrera-Gutierrez, M Garcia-Garcia, S Aldunate-Calvo, E P Plata-Menchaca, X L Pérez-Fernández, M Estruch, A Betbese-Roig, P Cárdenas Campos, M Rojas Lora, N D Toapanta Gaibor, R S Contreras Medina, V D Gumucio Sanguino, E J Casanova, J Sabater Riera, K Kritmetapak, S Peerapornratana, P Kittiskulnam, T Dissayabutra, K Tiranathanagul, P Susantithapong, K Praditpornsilpa, K Tungsanga, S Eiam-Ong, N Srisawat, T Winkelmann, T Busch, J Meixensberger, S Bercker, E M Flores Cabeza, M Sánchez Sánchez, N Cáceres Giménez, C Gutierrez Melón, E Herrero de Lucas, P Millán Estañ, M Hernández Bernal, A Garcia de Lorenzo Y Mateos, B Ergin, P Guerci, P A C Specht, Y Ince, C Ince, M Balik, M Zakharchenko, F Los, H Brodska, C de Tymowski, P Augustin, M Desmard, P Montravers, S N Stapel, R de Boer, H M Oudemans, A Hollinger, T Schweingruber, F Jockers, M Dickenmann, M Siegemund, N Runciman, M Ralston, R Appleton, T Mauri, L Alban, C Turrini, T Sasso, T Langer, M Panigada, P Taccone, E Carlesso, C Marenghi, G Grasselli, A Pesenti, P Wibart, T Reginault, M Garcia, B Barbrel, A Benard, C Bader, F Vargas, H N Bui, G Hilbert, J M Serrano Simón, P Carmona Sánchez, F Ruiz Ferrón, M García de Acilu, J Marin, V Antonia, L Ruano, M Monica, R Ferrer, J R Masclans, O Roca, G Hong, D H Kim, Y S Kim, J S Park, Y K Jee, Z Yu Xiang, W Jia-Xing, W Xiao Dan, N Wen Long, W Yu, Z Yan, X Cheng, T Kobayashi, Y Onodera, R Akimoto, A Sugiura, H Suzuki, M Iwabuchi, M Nakane, K Kawamae, P Carmona Sanchez, M D Bautista Rodriguez, M Rodriguez Delgado, V Martínez de Pinillos Sánchez, A Mula Gómez, J M Serrano Simón, P Beuret, C Fortes, M Lauer, M Reboul, J C Chakarian, X Fabre, B Philippon-Jouve, S Devillez, M Clerc, N Rittayamai, M Sklar, M Dres, M Rauseo, C Campbell, B West, D E Tullis, L Brochard, Y Onodera, R Akimoto, H Suzuki, M Okada, M Nakane, K Kawamae, N Ahmad, M Wood, A Glossop, J Higuera Lucas, A Blandino Ortiz, D Cabestrero Alonso, R De Pablo Sánchez, L Rey González, R Costa, G Spinazzola, A Pizza, G Ferrone, M Rossi, M Antonelli, G Conti, H Ribeiro, J Alves, M Sousa, P Reis, C S Socolovsky, R P Cauley, J E Frankel, A L Beam, K O Olaniran, F K Gibbons, K B Christopher, J Pennington, P Zolfaghari, H S King, H H Y Kong, H P Shum, W W Yan, C Kaymak, N Okumus, A Sari, B Erdogdu, S Aksun, H Basar, A Ozcan, N Ozcan, D Oztuna, J A Malmgren, S Lundin, K Torén, M Eckerström, A Wallin, A C Waldenström, F C Riccio, D Pogson, A C P Antonio, A F Leivas, F Kenji, E James, P Morgan, G Carroll, L Gemmell, A MacKay, C Wright, J Ballantyne, S Jonnada, C S Gerrard, N Jones, J D Salciccioli, D C Marshall, M Komorowski, A Hartley, M C Sykes, R Goodson, J Shalhoub, J R Fernández Villanueva, R Fernández Garda, A M López Lago, E Rodríguez Ruiz, R Hernández Vaquero, C Galbán Rodríguez, E Varo Pérez, C Hilasque, I Oliva, G Sirgo, M C Martin, M Olona, M C Gilavert, M Bodí, C Ebm, G Aggarwal, S Huddart, N Quiney, M Cecconi, S M Fernandes, J Santos Silva, J Gouveia, D Silva, R Marques, H Bento, A Alvarez, Z Costa Silva, D Díaz Diaz, M Villanova Martínez, E Palencia Herrejon, A Martinez de la Gandara, G Gonzalo, M A Lopez, P Ruíz de Gopegui Miguelena, C I Bernal Matilla, P Sánchez Chueca, M D C Rodríguez Longares, R Ramos Abril, A L Ruíz Aguilar, R Garrido López de Murillas, R Fernández Fernández, P Morales Laborías, M A Díaz Castellanos, M E Morales Laborías, J Cho, J Kim, J Park, S Woo, T West, E Powell, A Rimmer, C Orford, N Jones, J Williams, C I Bernal Matilla, P Ruiz de Gopegui Miguelena, P Sánchez Chueca, R Ramos Abril, M D C Rodríguez Longares, A L Ruíz Aguilar, R Garrido López de Murillas, R S Bourne, R Shulman, M Tomlin, G H Mills, M Borthwick, W Berry, D García Huertas, F Manzano, F Villagrán-Ramírez, A Ruiz-Perea, C Rodríguez-Mejías, F Santiago-Ruiz, M Colmenero-Ruiz, C König, B Matt, A Kortgen, C S Hartog, A Wong, C Balan, G Barker, N Srisawat, S Peerapornratana, P Laoveeravat, S Tachaboon, S Eiam-Ong, J Paratz, G Kayambu, R Boots, M F Aguilar Arzapalo, R Vlasenko, E Gromova, S Loginov, M Kiselevskiy, Y Dolgikova, K B Tang, C M Chau, K N Lam, E Gil, G Y Suh, C M Park, J Park, C R Chung, C T Lee, A Chao, P Y Shih, Y F Chang, C H Lai, Y C Hsu, Y C Yeh, Y J Cheng, V Colella, N Zarrillo, M D'Amico, F Forfori, B Pezza, T Laddomada, V Beltramelli, M L Pizzaballa, A Doronzio, B Balicco, D Kiers, W van der Heijden, J Gerretsen, Q de Mast, S El Messaoudi, G Rongen, M Gomes, M Kox, P Pickkers, N P Riksen, Y Kashiwagi, M Okada, K Hayashi, Y Inagaki, S Fujita, M N Nakamae, Y R Kang, R B Souza, A M A Liberatore, I H J Koh, A Blet, M Sadoune, J Lemarié, N Bihry, R Bern, E Polidano, R Merval, J M Launay, B Lévy, J L Samuel, A Mebazaa, J Hartmann, S Harm, V Weber
No abstract text is available yet for this article.
September 2016: Intensive Care Medicine Experimental
https://www.readbyqxmd.com/read/27435318/exome-sequencing-in-mostly-consanguineous-arab-families-with-neurologic-disease-provides-a-high-potential-molecular-diagnosis-rate
#6
Wu-Lin Charng, Ender Karaca, Zeynep Coban Akdemir, Tomasz Gambin, Mehmed M Atik, Shen Gu, Jennifer E Posey, Shalini N Jhangiani, Donna M Muzny, Harsha Doddapaneni, Jianhong Hu, Eric Boerwinkle, Richard A Gibbs, Jill A Rosenfeld, Hong Cui, Fan Xia, Kandamurugu Manickam, Yaping Yang, Eissa A Faqeih, Ali Al Asmari, Mohammed A M Saleh, Ayman W El-Hattab, James R Lupski
BACKGROUND: Neurodevelopment is orchestrated by a wide range of genes, and the genetic causes of neurodevelopmental disorders are thus heterogeneous. We applied whole exome sequencing (WES) for molecular diagnosis and in silico analysis to identify novel disease gene candidates in a cohort from Saudi Arabia with primarily Mendelian neurologic diseases. METHODS: We performed WES in 31 mostly consanguineous Arab families and analyzed both single nucleotide and copy number variants (CNVs) from WES data...
2016: BMC Medical Genomics
https://www.readbyqxmd.com/read/27154302/cytotoxic-activity-of-the-novel-heterocyclic-compound-g-11-is-primarily-mediated-through-intrinsic-apoptotic-pathway
#7
Ayman M Saleh, Mohammad A Aziz, Ibrahim M Abdou, Mutasem O Taha, Mahmoud A Al-Qudah, Mohammed M Abadleh, Ahmad Aljada, Syed A Rizvi
Natural and chemically synthesized heterocyclic compounds have been explored for their potential use as anticancer agents. We had synthesized non-natural heterocyclic analogs and evaluated their anti-tumor activity by measuring effect on cell proliferation and induction of apoptosis in different cell lines. Previously, we identified a pyrazole-containing compound (G-11) showing cytotoxic effect towards leukemia and lymphoma cell lines. In this study, we further investigated the mechanistic aspects of anticancer properties of G-11 in HL-60 cell line...
July 2016: Apoptosis: An International Journal on Programmed Cell Death
https://www.readbyqxmd.com/read/26953774/guided-transabdominal-u-stitches-gastropexy-a-simplified-technique-for-secure-laparoscopic-gastrostomy-tube-insertion
#8
Ayman Al-Jazaeri, Mosaed Al-Dekhayel, Nasser Al-Saleh, Abdullah Al-Turki, Mohammed Al-Dhaheri, Saifullah Khan
INTRODUCTION: Insecure gastropexy, gastric mucosa overgrowth, granulation tissue formation, and a nonhealing gastrostomy are unwanted consequences encountered in the current minimally invasive gastrostomy tube (GT) placement techniques. Aiming to overcome these problems we have developed a simplified laparoscopic-assisted GT insertion (LAG) procedure using guided transabdominal U-stitches (GTU) gastropexy. MATERIALS AND METHODS: We retrospectively reviewed all LAG cases performed in our institute using the GTU technique...
March 8, 2016: Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. Part A
https://www.readbyqxmd.com/read/26942288/monoallelic-and-biallelic-variants-in-emc1-identified-in-individuals-with-global-developmental-delay-hypotonia-scoliosis-and-cerebellar-atrophy
#9
Tamar Harel, Gozde Yesil, Yavuz Bayram, Zeynep Coban-Akdemir, Wu-Lin Charng, Ender Karaca, Ali Al Asmari, Mohammad K Eldomery, Jill V Hunter, Shalini N Jhangiani, Jill A Rosenfeld, Davut Pehlivan, Ayman W El-Hattab, Mohammed A Saleh, Charles A LeDuc, Donna Muzny, Eric Boerwinkle, Richard A Gibbs, Wendy K Chung, Yaping Yang, John W Belmont, James R Lupski
The paradigm of a single gene associated with one specific phenotype and mode of inheritance has been repeatedly challenged. Genotype-phenotype correlations can often be traced to different mutation types, localization of the variants in distinct protein domains, or the trigger of or escape from nonsense-mediated decay. Using whole-exome sequencing, we identified homozygous variants in EMC1 that segregated with a phenotype of developmental delay, hypotonia, scoliosis, and cerebellar atrophy in three families...
March 3, 2016: American Journal of Human Genetics
https://www.readbyqxmd.com/read/26922683/incidence-and-prognosis-of-stent-thrombosis-following-percutaneous-coronary-intervention-in-middle-eastern-patients-the-first-jordanian-percutaneous-coronary-intervention-registry-jopcr1
#10
MULTICENTER STUDY
Akram Saleh, Ayman Hammoudeh, Ramzi Tabbalat, Imad Al-Haddad, Eyass Al-Mousa, Mohammad Jarrah, Mahmoud Izraiq, Assem Nammas, Husham Janabi, Lewa Hazaymeh, Ali Shakhatreh, Youssef Khadder
BACKGROUND: The incidence, risk factors, and outcome of stent thrombosis (ST) after percutaneous coronary intervention (PCI) in Middle Eastern patients are largely unknown. OBJECTIVE: To determine the incidence, risk factors and outcome in our population. DESIGN: Retrospective study of a prospective multicenter registry of consecutive patients who underwent PCI between January 2013 and February 2014 (JoPCR1). SETTING: 12 tertiary care centers in Amman and Irbid, Jordan...
January 2016: Annals of Saudi Medicine
https://www.readbyqxmd.com/read/26916980/novel-anticancer-compound-trifluoromethyl-substituted-pyrazole-n-nucleoside-inhibits-flt3-activity-to-induce-differentiation-in-acute-myeloid-leukemia-cells
#11
Ayman M Saleh, Mutasem O Taha, Mohammad A Aziz, Mahmoud A Al-Qudah, Reem F AbuTayeh, Syed A Rizvi
Anticancer properties of chemically synthesized compounds have continuously been optimized for better efficacy and selectivity. Derivatives of heterocyclic compounds are well known to have selective antiproliferative effect against many types of cancer. In this study, we investigated the ability of an indigenously synthesized anticancer molecule, G-11 [1-(2",3",4",6"-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-4-(3'-trifluoromethylphenylhydrazono)-3-trifluoromethyl-1,4-dihydropyrazol-5-one], to cause selective cytotoxicity and induce differentiation in the acute myeloid leukemia HL-60 cells...
June 1, 2016: Cancer Letters
https://www.readbyqxmd.com/read/26851797/neurocysticercosis-a-case-report-and-brief-review
#12
Syed A A Rizvi, Ayman M Saleh, Hanns Frimpong, Hussain M Al Mohiy, Jasmin Ahmed, Ronda D Edwards, Sultan S Ahmed
Neurocysticercosis (NCC) is one of the seven neglected endemic zoonoses targeted by the World Health Organization. It is considered a common infection of the nervous system caused by the Taenia solium and is known to be the primary cause of preventable epilepsy in many developing countries. NCC is commonly resulted by the ingestion of Taenia solium eggs after consuming undercooked pork, or contaminated water. The parasite can grow in the brain and spinal cord within the nervous system, causing severe headache and seizures beside other pathological manifestations...
January 2016: Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
https://www.readbyqxmd.com/read/26842963/adat3-related-intellectual-disability-further-delineation-of-the-phenotype
#13
Ayman W El-Hattab, Mohammed A Saleh, Amal Hashem, Mohammed Al-Owain, Ali Al Asmari, Hala Rabei, Hanem Abdelraouf, Mais Hashem, Anas M Alazami, Nisha Patel, Ranad Shaheen, Eissa A Faqeih, Fowzan S Alkuraya
ADAT3-related intellectual disability has been recently described in 24 individuals from eight Saudi families who had cognitive impairment and strabismus. Other common features included growth failure, microcephaly, tone abnormalities, epilepsy, and nonspecific brain abnormalities. A single homozygous founder mutation (c.382G>A:p.(V128M)) in the ADAT3 gene, which encodes a protein that functions in tRNA editing, was identified in all affected individuals. In this report, we present additional 15 individuals from 11 families (10 Saudis and 1 Emirati) who are homozygous for the same founder mutation...
May 2016: American Journal of Medical Genetics. Part A
https://www.readbyqxmd.com/read/26732077/altered-lamin-a-c-splice-variant-expression-as-a-possible-diagnostic-marker-in-breast-cancer
#14
Ahmad Aljada, Joseph Doria, Ayman M Saleh, Shahad H Al-Matar, Sarah AlGabbani, Heba Bani Shamsa, Ahmad Al-Bawab, Altayeb Abdalla Ahmed
BACKGROUND: Lamin A/C alternative splice variants (Lamin A, Lamin C, Lamin AΔ10 and Lamin AΔ50) have been implicated in cell cycle regulation, DNA replication, transcription regulation, cellular differentiation, apoptosis and aging. In addition, loss of Lamin A/C expression has been observed in several cancers, including breast cancer, and it has been found that Lamin A/C suppression may lead to cancer-like aberrations in nuclear morphology and aneuploidy. Based on these observations, we hypothesized that Lamin A/C transcript variant quantification might be employed for the diagnosis of breast cancer...
April 2016: Cellular Oncology (Dordrecht)
https://www.readbyqxmd.com/read/25922576/altered-sirtuin-7-expression-is-associated-with-early-stage-breast-cancer
#15
Ahmad Aljada, Ayman M Saleh, Moath Alkathiri, Heba Bani Shamsa, Ahmad Al-Bawab, Amre Nasr
BACKGROUND: To evaluate sirtuin-7 (SirT7) mRNA expression status in breast cancer patients with different metastatic stages and survey SirT7 mRNA expression status in eight different types of cancer. METHODS: The expression of SirT7 in the commercially available TissueScan qPCR Breast Cancer Disease cDNA arrays containing 16 normal, 23 Stage I, 36 IIA, 22 IIB, 8 IIIA, 23 IIIA, 6 IIIB, 13 IIIC, and 5 IV were evaluated by quantitative real-time polymerase chain reaction (qRT-PCR) assay...
2015: Breast Cancer: Basic and Clinical Research
https://www.readbyqxmd.com/read/25295240/performance-of-the-high-sensitivity-troponin-assay-in-diagnosing-acute-myocardial-infarction-systematic-review-and-meta-analysis
#16
Ayman Al-Saleh, Ashraf Alazzoni, Saleh Al Shalash, Chenglin Ye, Lawrence Mbuagbaw, Lehana Thabane, Sanjit S Jolly
BACKGROUND: High-sensitivity cardiac troponin assays have been adopted by many clinical centres worldwide; however, clinicians are uncertain how to interpret the results. We sought to assess the utility of these assays in diagnosing acute myocardial infarction (MI). METHODS: We carried out a systematic review and meta-analysis of studies comparing high-sensitivity with conventional assays of cardiac troponin levels among adults with suspected acute MI in the emergency department...
July 2014: CMAJ Open
https://www.readbyqxmd.com/read/25157470/synthesis-and-biological-evaluation-of-new-pyridone-annelated-isoindigos-as-anti-proliferative-agents
#17
Ayman M Saleh, Randa M Al-As'ad, Mustafa M El-Abadelah, Salim S Sabri, Jalal A Zahra, Ahmed S Alaskar, Ahmad Aljada
A selected set of substituted pyridone-annelated isoindigos 3a-f has been synthesized via interaction of 5- and 6-substituted oxindoles 2a-f with 6-ethyl-1,2,9-trioxopyrrolo[3,2-f]quinoline-8-carboxylic acid (1) in acetic acid at reflux. Among these isoindigos, the 5'-chloro and 5'-bromo derivatives 3b and 3d show strong and selective antiproliferative activities against a panel of human hematological and solid tumor cell-lines, but not against noncancerous cells, suggesting their potential use as anticancer agents...
August 25, 2014: Molecules: a Journal of Synthetic Chemistry and Natural Product Chemistry
https://www.readbyqxmd.com/read/25134782/rs37972-and-rs37973-single-nucleotide-polymorphisms-in-the-glucocorticoid-inducible-1-gene-are-not-associated-with-asthma-risk-in-a-saudi-arabian-population
#18
Saleh Al-Muhsen, Alejandro Vazquez-Tello, Amer Jamhawi, Mohamed S Al-Dosari, Bassam Mahboub, Nizam Iqbal, Mohamed Hani Temsah, Ayman Al-Eyadhy, Nasser Alharbi, Rabih Halwani
OBJECTIVE: Rs37972 and rs37973 variants in the glucocorticoid-induced transcript 1 gene have been associated with inhaled glucocorticosteroid responsiveness in asthmatics; however, some discrepancies have been also reported. This study aims to determine whether rs37972 and rs37973 SNPs are associated with asthma risk in Saudi Arabian asthmatics. METHODS: Two-hundred seventy-one diagnosed asthmatics (3-65 years old) and 387 healthy control subjects of equivalent age were recruited...
March 2015: Journal of Asthma: Official Journal of the Association for the Care of Asthma
https://www.readbyqxmd.com/read/24885964/modulation-of-insulin-igfs-pathways-by-sirtuin-7-inhibition-in-drug-induced-chemoreistance
#19
Ahmad Aljada, Ayman M Saleh, Salem Al Suwaidan
BACKGROUND: Insulin and insulin-like growth factors (IGFs) are key regulators of metabolism and growth. Recent evidences suggest a key role of these pathways in non-classical tissues and the metabolic pathways by which these hormones exert their effects in neoplasia is unclear. AIMS: To study insulin/IGFs pathways in drug sensitive and resistant cancer cells representing breast cancer (MCF-7), osteosarcoma (SaOS-2), and ovarian cancer (A2780) and to examine the effect of Sirtuin-7 (Sirt7) inhibition on insulin/IGFs pathways in MCF-7 cell line...
2014: Diagnostic Pathology
https://www.readbyqxmd.com/read/24816335/leukemia-during-pregnancy-long-term-follow-up-of-32-cases-from-a-single-institution
#20
A J M Saleh, Ayman Alhejazi, Syed Osman Ahmed, Fahad Al Mohareb, Fahad AlSharif, Hazza AlZahrani, Said Yousuf Mohamed, Walid Rasheed, Ghuzayel AlDawsari, Khalid Ibrahim, Shad Ahmed, Wahiba Chebbo, Ghada ElGohary, Muhamad Almahayni, Naeem Chaudhri, Mahmoud Aljurf
BACKGROUND AND OBJECTIVES: There is limited information regarding the outcome of patients treated for leukemia during pregnancy. This study was performed on all cases of leukemia during pregnancy identified in our institution leukemia database. PATIENTS AND METHODS: It is a retrospective study from our existing database. Thirty two cases were identified among the cohort of patients treated for acute and chronic leukemia between January 1991 and July 2003. RESULTS: Among the acute leukemia patients (n=21), 10 patients (47...
June 2014: Hematology/oncology and Stem Cell Therapy
keyword
keyword
36901
1
2
Fetch more papers »
Fetching more papers... Fetching...
Read by QxMD. Sign in or create an account to discover new knowledge that matter to you.
Remove bar
Read by QxMD icon Read
×

Search Tips

Use Boolean operators: AND/OR

diabetic AND foot
diabetes OR diabetic

Exclude a word using the 'minus' sign

Virchow -triad

Use Parentheses

water AND (cup OR glass)

Add an asterisk (*) at end of a word to include word stems

Neuro* will search for Neurology, Neuroscientist, Neurological, and so on

Use quotes to search for an exact phrase

"primary prevention of cancer"
(heart or cardiac or cardio*) AND arrest -"American Heart Association"