keyword
MENU ▼
Read by QxMD icon Read
search

Liming Liang

keyword
https://www.readbyqxmd.com/read/30297971/allele-defined-genome-of-the-autopolyploid-sugarcane-saccharum-spontaneum-l
#1
Jisen Zhang, Xingtan Zhang, Haibao Tang, Qing Zhang, Xiuting Hua, Xiaokai Ma, Fan Zhu, Tyler Jones, Xinguang Zhu, John Bowers, Ching Man Wai, Chunfang Zheng, Yan Shi, Shuai Chen, Xiuming Xu, Jingjing Yue, David R Nelson, Lixian Huang, Zhen Li, Huimin Xu, Dong Zhou, Yongjun Wang, Weichang Hu, Jishan Lin, Youjin Deng, Neha Pandey, Melina Mancini, Dessireé Zerpa, Julie K Nguyen, Liming Wang, Liang Yu, Yinghui Xin, Liangfa Ge, Jie Arro, Jennifer O Han, Setu Chakrabarty, Marija Pushko, Wenping Zhang, Yanhong Ma, Panpan Ma, Mingju Lv, Faming Chen, Guangyong Zheng, Jingsheng Xu, Zhenhui Yang, Fang Deng, Xuequn Chen, Zhenyang Liao, Xunxiao Zhang, Zhicong Lin, Hai Lin, Hansong Yan, Zheng Kuang, Weimin Zhong, Pingping Liang, Guofeng Wang, Yuan Yuan, Jiaxian Shi, Jinxiang Hou, Jingxian Lin, Jingjing Jin, Peijian Cao, Qiaochu Shen, Qing Jiang, Ping Zhou, Yaying Ma, Xiaodan Zhang, Rongrong Xu, Juan Liu, Yongmei Zhou, Haifeng Jia, Qing Ma, Rui Qi, Zhiliang Zhang, Jingping Fang, Hongkun Fang, Jinjin Song, Mengjuan Wang, Guangrui Dong, Gang Wang, Zheng Chen, Teng Ma, Hong Liu, Singha R Dhungana, Sarah E Huss, Xiping Yang, Anupma Sharma, Jhon H Trujillo, Maria C Martinez, Matthew Hudson, John J Riascos, Mary Schuler, Li-Qing Chen, David M Braun, Lei Li, Qingyi Yu, Jianping Wang, Kai Wang, Michael C Schatz, David Heckerman, Marie-Anne Van Sluys, Glaucia Mendes Souza, Paul H Moore, David Sankoff, Robert VanBuren, Andrew H Paterson, Chifumi Nagai, Ray Ming
Modern sugarcanes are polyploid interspecific hybrids, combining high sugar content from Saccharum officinarum with hardiness, disease resistance and ratooning of Saccharum spontaneum. Sequencing of a haploid S. spontaneum, AP85-441, facilitated the assembly of 32 pseudo-chromosomes comprising 8 homologous groups of 4 members each, bearing 35,525 genes with alleles defined. The reduction of basic chromosome number from 10 to 8 in S. spontaneum was caused by fissions of 2 ancestral chromosomes followed by translocations to 4 chromosomes...
October 8, 2018: Nature Genetics
https://www.readbyqxmd.com/read/30290618/sex-hormone-therapy-s-effect-on-dry-eye-syndrome-in-postmenopausal-women-a-meta-analysis-of-randomized-controlled-trials
#2
Chao Liu, Kun Liang, Zhengxuan Jiang, Liming Tao
THE PURPOSE OF THE STUDY T: o assess the efficacy of sex hormone therapy in the treatment of dry eye syndrome in postmenopausal women.The following electronic databases were searched without language restrictions: PubMed, Embase, Cochrane, and the Chinese Biomedical Database. Two reviewers collected all the literature, which was searched for relevance in English and Chinese from January 1990 to July 2017. Both of the reviewers screened documents independently, identifying the studies that met the inclusion criteria...
October 2018: Medicine (Baltimore)
https://www.readbyqxmd.com/read/30280434/application-of-six-sigma-for-evaluating-the-analytical-quality-of-tumor-marker-assays
#3
Qian Liu, Mei Fu, Fumeng Yang, Wei Liang, Chuanxi Yang, Wenjun Zhu, Liming Ma, Changxin Zhao
CONTEXT: The results of detection assays for the same specimen are usually quite different in different laboratories or when tested with different detection systems. OBJECTIVE: This study was designed to investigate the value of applying sigma metrics derived from different standards for allowable total error (TEa) in evaluating the analytical quality of tumor marker assays. METHODS: Assays were evaluated for these six tumor markers: total prostate-specific antigen (tPSA), carcinoembryonic antigen (CEA), alpha-fetoprotein (AFP), carbohydrate antigen 199 (CA199), carbohydrate antigen 125 (CA125), and carbohydrate antigen 153 (CA153)...
October 2, 2018: Journal of Clinical Laboratory Analysis
https://www.readbyqxmd.com/read/30244686/enteral-nutrition-feeding-in-chinese-intensive-care-units-a-cross-sectional-study-involving-116-hospitals
#4
Juan Xing, Zhongheng Zhang, Lu Ke, Jing Zhou, Bingyu Qin, Hongkai Liang, Xiaomei Chen, Wenming Liu, Zhongmin Liu, Yuhang Ai, Difeng Wang, Qiuhui Wang, Qingshan Zhou, Fusen Zhang, Kejian Qian, Dongpo Jiang, Bin Zang, Yimin Li, Xiaobo Huang, Yan Qu, Yinguang Xie, Donglin Xu, Zhiqiang Zou, Xiangde Zheng, Jianbo Liu, Feng Guo, Yafeng Liang, Qiang Sun, Hongmei Gao, Yang Liu, Ping Chang, Aibin Ceng, Rongli Yang, Gaiqi Yao, Yun Sun, Xiaorong Wang, Yi Zhang, Yichao Wen, Jian Yu, Rongqing Sun, Zhiwei Li, Shiying Yuan, Yunlin Song, Peiyang Gao, Haiyan Liu, Zhaohui Zhang, Yunfu Wu, Biao Ma, Qiang Guo, Feng Shan, Mingshi Yang, Hailing Li, Yuanfei Li, Weihua Lu, Lei Wang, Chuangyun Qian, Zhiyong Wang, Jiandong Lin, Rumin Zhang, Peng Wan, Zhiyong Peng, Yuqiang Gong, Linxi Huang, Guobao Wu, Jie Sun, Yijun Deng, Dongwu Shi, Lixin Zhou, Fachun Zhou, Qindong Shi, Xiaodong Guo, Xueyan Liu, Weidong Wu, Xiangzhong Meng, Liandi Li, Weiwei Chen, Shusheng Li, Xianyao Wan, Zhixin Chao, An Zhang, Liming Gu, Wei Chen, Jinglan Wu, Lihua Zhou, Zhenhuan Zhang, Yibing Weng, Yongshun Feng, Chunli Yang, Yongjian Feng, Sumin Zhao, Fei Tong, Dong Hao, Hui Han, Baocai Fu, Chuanyong Gong, Zhiping Li, Kunlin Hu, Qiuye Kou, Han Zhang, Jie Liu, Chuming Fan, Xin Zhou, Xiumei Chen, Junli Sun, Xuejun Zhou, Bin Song, Cheng Sun, Liyun Zhao, Xinglu Dong, Linlin Zhang, Dafei Tong, Zhiguo Pan, Chuangjie Cai, Donghao Wang, Yingjun Dong, Yuanqi Gong, Zhisong Wu, Xinke Meng, Ping Wang, Weiqin Li
BACKGROUND: There is a lack of large-scale epidemiological data on the clinical practice of enteral nutrition (EN) feeding in China. This study aimed to provide such data on Chinese hospitals and to investigate factors associated with EN delivery. METHODS: This cross-sectional study was launched in 118 intensive care units (ICUs) of 116 mainland hospitals and conducted on April 26, 2017. At 00:00 on April 26, all patients in these ICUs were included. Demographic and clinical variables of patients on April 25 were obtained...
September 24, 2018: Critical Care: the Official Journal of the Critical Care Forum
https://www.readbyqxmd.com/read/30233865/predictors-and-prognosis-of-left-ventricular-thrombus-in-post-myocardial-infarction-patients-with-left-ventricular-dysfunction-after-percutaneous-coronary-intervention
#5
Jieyun You, Xingxu Wang, Jian Wu, Liming Gao, Xiaoyan Wang, Peizhao Du, Haibo Liu, Jiming Li, Yunkai Wang, Yulu Liang, Wei Guo, Qi Zhang
Background: We aimed to investigate the predictors and prognosis of left ventricular thrombus (LVT) in patients admitted for post-myocardial infarction (MI) and left ventricular dysfunction after contemporary percutaneous coronary intervention (PCI). Methods: We prospectively enrolled 267 consecutive post-MI patients with left ventricular ejection fraction (LVEF) <0.45 based on the Shanghai East Hospital PCI database since 2012. Altogether 25 (9.36%) patients were selected as the LVT group...
August 2018: Journal of Thoracic Disease
https://www.readbyqxmd.com/read/30191323/engineered-3d-tumour-model-for-study-of-glioblastoma-aggressiveness-and-drug-evaluation-on-a-detachably-assembled-microfluidic-device
#6
Jingyun Ma, Na Li, Yachen Wang, Liang Wang, Wenjuan Wei, Liming Shen, Yu Sun, Yang Jiao, Weigong Chen, Jing Liu
3D models of tumours have emerged as an advanced technique in pharmacology and tumour cell biology, in particular for studying malignant tumours such as glioblastoma multiforme (GBM). Herein, we developed a 3D GBM model on a detachably assembled microfluidic device, which could be used to study GBM aggressiveness and for anti-GBM drug testing. Fundamental characteristics of the GBM microenvironment in terms of 3D tissue organisation, extracellular matrices and blood flow were reproduced in vitro by serial manipulations in the integrated microfluidic device, including GBM spheroid self-assembly, embedding in a collagen matrix, and continuous perfusion culture, respectively...
September 6, 2018: Biomedical Microdevices
https://www.readbyqxmd.com/read/30146690/changes-in-arginine-are-inversely-associated-with-type-2-diabetes-a-case-cohort-study-in-the-predimed-trial
#7
Edward Yu, Miguel Ruiz-Canela, Cristina Razquin, Marta Guasch-Ferré, Estefania Toledo, Dong D Wang, Christopher Papandreou, Courtney Dennis, Clary Clish, Liming Liang, Monica Bullo, Dolores Corella, Montserrat Fitó, Mario Gutiérrez-Bedmar, José Lapetra, Ramón Estruch, Emilio Ros, Montserrat Cofán, Fernando Arós, Dora Romaguera, Lluis Serra-Majem, Jose V Sorlí, Jordi Salas-Salvadó, Frank B Hu, Miguel A Martínez-González
The associations between arginine-based metabolites and incident type 2 diabetes (T2D) are unknown. We employed a case-cohort design, nested within the PREDIMED trial, to examine six plasma metabolites (arginine, citrulline, ornithine, asymmetric dimethylarginine [ADMA], symmetric dimethylarginine [SDMA] and N-monomethyl-l-arginine [NMMA]) among 892 individuals (251 cases) for associations with incident T2D and insulin resistance. Weighted Cox models with robust variance were used. The 1-year changes in arginine (adjusted hazard ratio [HR] per SD 0...
August 26, 2018: Diabetes, Obesity & Metabolism
https://www.readbyqxmd.com/read/30136473/-determination-of-deltamethrin-and-its-toxicity-biomarkers-in-rabbit-urine-by-high-performance-liquid-chromatography-tandem-mass-spectrometry
#8
Wenqing Cao, Zhenxing Wu, Chengzhu Liang, Ping Jing, Shuhua Cui, Guipeng Yang, Liming Lin
A method was developed for the determination of biomarkers related to toxicity of deltamethrin in rabbit urine by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS). The target analytes in this method are as follows:deltamethrin and its two metabolites (1 R - cis )-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylic acid (dibromochrysanthemic acid) and 3-phenoxybenzoic acid (3-PBA), and five toxic biomarkers, viz. serotonin hydrochloride (5-HT), 5-hydroxyindole-3-acetic acid (5-HIAA), 3-nitropropionic acid (3-NPA), 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG), and 6-methoxyguanine...
June 8, 2018: Se Pu, Chinese Journal of Chromatography
https://www.readbyqxmd.com/read/30121766/crude-oil-removal-from-aqueous-solution-using-raw-and-carbonized-xanthoceras-sorbifolia-shells
#9
Linan Liu, Lihua Wang, Wenhong Song, Liang Yang, Liming Yin, Shaopan Xia, Hailong Wang, Peter James Strong, Zhaoliang Song
Fruit shell residue from Xanthoceras sorbifolia was investigated as a potential biosorbent to remove crude oil from aqueous solution. The shell powder and its carbonized material were compared while assessing various factors that influenced oil removal capacity. The structure and sorption mechanism were characterized using scanning electron microscopy and Fourier-transform infrared spectroscopy. The oil removal capacity of the raw material (75.1 mg g-1 ) was better than the carbonized material (49.5 mg g-1 )...
October 2018: Environmental Science and Pollution Research International
https://www.readbyqxmd.com/read/30109564/identification-of-pathways-and-genes-associated-with-cerebral-palsy
#10
Qingwen Zhu, Yufei Ni, Jing Wang, Honggang Yin, Qin Zhang, Lingli Zhang, Wenjun Bian, Bo Liang, Lingyin Kong, Liming Xuan, Naru Lu
Cerebral palsy (CP) is a non-progressive neurological disease, of which susceptibility is linked to genetic and environmental risk factors. More and more studies have shown that CP might be caused by multiple genetic factors, similar to other neurodevelopmental disorders. Due to the high genetic heterogeneity of CP, we focused on investigating related molecular pathways. Ten children with CP were collected for whole-exome sequencing by next-generation sequencing (NGS) technology. Customized processes were used to identify potential pathogenic pathways and variants...
August 14, 2018: Genes & Genomics
https://www.readbyqxmd.com/read/30106158/sinomenine-alleviates-dextran-sulfate-sodium%C3%A2-induced-colitis-via-the-nrf2-nqo%C3%A2-1-signaling-pathway
#11
Yan Zhou, Hanyang Liu, Jun Song, Liang Cao, Liming Tang, Chunjian Qi
Sinomenine (SIN), a pure alkaloid isolated from Sinomenium acutum, has been widely used in arthritis for its anti‑inflammatory effect, but little is known about the effect of SIN on human ulcerative colitis (UC). In the present study, the effect and mechanism of SIN was examined in a dextran sulfate sodium (DSS)‑induced murine colitis model, which mimics human UC. Oral administration of SIN significantly suppressed the elevated disease activity index and ameliorated colonic histological damage in a DSS‑induced colitis model...
August 10, 2018: Molecular Medicine Reports
https://www.readbyqxmd.com/read/30099960/regulation-of-birthweight-by-placenta-derived-mirnas-evidence-from-an-arsenic-exposed-birth-cohort-in-bangladesh
#12
Mohammad L Rahman, Liming Liang, Linda Valeri, Li Su, Zhaozhong Zhu, Shangzhi Gao, Golam Mostofa, Qazi Qamruzzaman, Russ Hauser, Andrea Baccarelli, David C Christiani
Altered expression of microRNAs (miRNAs) is implicated in fetal growth. However, the mechanisms by which placenta-derived miRNAs regulate birthweight are not well understood. In Phase 1, we compared the expression of 754 miRNAs in the placenta of mothers from two extreme birthweight groups (0.8-2.2 kg vs. 3.3-3.9 kg, n = 77 each) selected from an arsenic-exposed Bangladeshi birth cohort (n = 1,141). We identified 49 miRNAs associated with the extreme birthweight groups and/or gestational age in Phase 1, which were further analyzed in Phase 2 among 364 randomly selected mother-infant pairs...
2018: Epigenetics: Official Journal of the DNA Methylation Society
https://www.readbyqxmd.com/read/30086714/psychosocial-interventions-for-alzheimer-s-disease-cognitive-symptoms-a-bayesian-network-meta-analysis
#13
Yuting Duan, Liming Lu, Juexuan Chen, Chunxiao Wu, Jielin Liang, Yan Zheng, Jinjian Wu, Peijing Rong, Chunzhi Tang
BACKGROUND: Alzheimer disease (AD) is the most common type of dementia with cognitive decline as one of the core symptoms in older adults. Numerous studies have suggested the value of psychosocial interventions to improve cognition in this population, but which one should be preferred are still matters of controversy. Consequently, we aim to compare and rank different psychosocial interventions in the management of mild to moderate AD with cognitive symptoms. METHODS: We did a network meta-analysis to identify both direct and indirect evidence in relevant studies...
August 7, 2018: BMC Geriatrics
https://www.readbyqxmd.com/read/30061525/multimodal-3d-densenet-for-idh-genotype-prediction-in-gliomas
#14
Sen Liang, Rongguo Zhang, Dayang Liang, Tianci Song, Tao Ai, Chen Xia, Liming Xia, Yan Wang
Non-invasive prediction of isocitrate dehydrogenase ( IDH ) genotype plays an important role in tumor glioma diagnosis and prognosis. Recently, research has shown that radiology images can be a potential tool for genotype prediction, and fusion of multi-modality data by deep learning methods can further provide complementary information to enhance prediction accuracy. However, it still does not have an effective deep learning architecture to predict IDH genotype with three-dimensional (3D) multimodal medical images...
July 30, 2018: Genes
https://www.readbyqxmd.com/read/30049207/edge-rich-quasi-mesoporous-nitrogen-doped-carbon-framework-derived-from-palm-tree-bark-hair-for-electrochemical-applications
#15
Liang Chen, Zhengu Chen, Yafei Kuang, Chenxi Xu, Liming Yang, Minjie Zhou, Binhong He, Mingjun Jing, Zhi Li, Fangyi Li, Zhongxue Chen, Zhaohui Hou
Biomass with abundant resources and low price is regarded as potential sources of functionalized carbon-based energy storage and conversion electrode materials. Rational construction and development of biomass-derived carbon equipped with proper morphology, structure, and composition prove the key to highly efficient utilization of advanced energy storage systems. Herein, we use palm tree bark hair as a biomass source and prepare edge/defect-rich quasi-mesoporous carbon (QMC) by a direct pyrolysis followed by NaOH etching strategy...
August 15, 2018: ACS Applied Materials & Interfaces
https://www.readbyqxmd.com/read/30033600/highly-efficient-identification-of-o-galnac-glycosylation-by-an-acid-assisted-glycoform-simplification-approach
#16
Xin You, Hongqiang Qin, Jiawei Mao, Yu Tian, Mingming Dong, Zhimou Guo, Xinmiao Liang, Liming Wang, Yan Jin, Mingliang Ye
Compared with N-linked glycosylation, the analysis of O-GalNAc glycosylation is extremely challenging due to the high structure diversity of glycans and lack of glycosidases to release O-GalNAc glycans. In this work, a glycoform simplification strategy by combining HILIC enrichment with chemical de-sialylation to characterize O-GalNAc glycosylation of human serum is presented. This method is first validated by using the bovine fetuin as the test sample. It is found that more than 90% of the sialic acid residues can be removed from bovine fetuin by the acid-assisted de-sialylation method, which significantly simplifies the glycan structure and improves identification sensitivity...
July 22, 2018: Proteomics
https://www.readbyqxmd.com/read/30030969/widespread-ancient-whole-genome-duplications-in-malpighiales-coincide-with-eocene-global-climatic-upheaval
#17
Liming Cai, Zhenxiang Xi, André M Amorim, M Sugumaran, Joshua S Rest, Liang Liu, Charles C Davis
Whole-genome duplications (WGDs) are widespread and prevalent in vascular plants and frequently coincide with major episodes of global and climatic upheaval, including the mass extinction at the Cretaceous-Tertiary boundary (c. 65 Ma) and during more recent periods of global aridification in the Miocene (c. 10-5 Ma). Here, we explore WGDs in the diverse flowering plant clade Malpighiales. Using transcriptomes and complete genomes from 42 species, we applied a multipronged phylogenomic pipeline to identify, locate, and determine the age of WGDs in Malpighiales using three means of inference: distributions of synonymous substitutions per synonymous site (Ks ) among paralogs, phylogenomic (gene tree) reconciliation, and a likelihood-based gene-count method...
July 21, 2018: New Phytologist
https://www.readbyqxmd.com/read/30012015/accurate-prediction-of-human-mirna-targets-via-graph-modeling-of-the-mirna-target-duplex
#18
Mohammad Mohebbi, Liang Ding, Russell L Malmberg, Cory Momany, Khaled Rasheed, Liming Cai
miRNAs are involved in many critical cellular activities through binding to their mRNA targets, e.g. in cell proliferation, differentiation, death, growth control, and developmental timing. Accurate prediction of miRNA targets can assist efficient experimental investigations on the functional roles of miRNAs. Their prediction, however, remains a challengeable task due to the lack of experimental data about the tertiary structure of miRNA-target binding duplexes. In particular, correlations of nucleotides in the binding duplexes may not be limited to the canonical Watson Crick base pairs (BPs) as they have been perceived; methods based on secondary structure prediction (typically minimum free energy (MFE)) have only had mix success...
May 7, 2018: Journal of Bioinformatics and Computational Biology
https://www.readbyqxmd.com/read/30009468/graphene-based-nanomaterials-for-flexible-and-wearable-supercapacitors
#19
REVIEW
Liang Huang, Diana Santiago, Patricia Loyselle, Liming Dai
Along with the quick development of flexible and wearable electronic devices, there is an ever-growing demand for light-weight, flexible, and wearable power sources. Because of the high power density, excellent cycling stability and easy fabrication, flexible supercapacitors are widely studied for this purpose. Graphene-based nanomaterials are attractive electrode materials for flexible and wearable supercapacitors owing to their high surface area, good mechanical and electrical properties, and excellent electrochemical stability...
July 15, 2018: Small
https://www.readbyqxmd.com/read/29990817/electrocatalytic-dechlorination-of-halogenated-antibiotics-via-synergistic-effect-of-chlorine-cobalt-bond-and-atomic-h
#20
Tian Liu, Jinming Luo, Xiaoyang Meng, Liming Yang, Bin Liang, Meijun Liu, Chengbin Liu, Aijie Wang, Xia Liu, Yong Pei, Jili Yuan, John Crittenden
Although noble metal electrocatalysts are highly efficient in the dehalogenation of halogenated antibiotics, the prohibitive cost hinders their practical applications. In this study, a cobalt-phosphorous/oxide (CoP/O) composite prepared via a one-step electrodeposition was for the first time applied in electroreductive dechlorination of halogenated antibiotics (HA), including chloramphenicol (CAP), florfenicol (FLO) and thiamphenicol (TAP). CoP/O had a higher FLO dechlorination efficiency (91%) than Pd/C (69...
September 15, 2018: Journal of Hazardous Materials
keyword
keyword
171732
1
2
Fetch more papers »
Fetching more papers... Fetching...
Read by QxMD. Sign in or create an account to discover new knowledge that matter to you.
Remove bar
Read by QxMD icon Read
×

Search Tips

Use Boolean operators: AND/OR

diabetic AND foot
diabetes OR diabetic

Exclude a word using the 'minus' sign

Virchow -triad

Use Parentheses

water AND (cup OR glass)

Add an asterisk (*) at end of a word to include word stems

Neuro* will search for Neurology, Neuroscientist, Neurological, and so on

Use quotes to search for an exact phrase

"primary prevention of cancer"
(heart or cardiac or cardio*) AND arrest -"American Heart Association"