keyword
MENU ▼
Read by QxMD icon Read
search

Jian-Xin Zhou

keyword
https://www.readbyqxmd.com/read/29050274/apparent-diffusion-coefficient-histogram-analysis-can-evaluate-radiation-induced-parotid-damage-and-predict-late-xerostomia-degree-in-nasopharyngeal-carcinoma
#1
Nan Zhou, Tingting Guo, Huanhuan Zheng, Xia Pan, Chen Chu, Xin Dou, Ming Li, Song Liu, Lijing Zhu, Baorui Liu, Weibo Chen, Jian He, Jing Yan, Zhengyang Zhou, Xiaofeng Yang
We investigated apparent diffusion coefficient (ADC) histogram analysis to evaluate radiation-induced parotid damage and predict xerostomia degrees in nasopharyngeal carcinoma (NPC) patients receiving radiotherapy. The imaging of bilateral parotid glands in NPC patients was conducted 2 weeks before radiotherapy (time point 1), one month after radiotherapy (time point 2), and four months after radiotherapy (time point 3). From time point 1 to 2, parotid volume, skewness, and kurtosis decreased (P < 0.001, = 0...
September 19, 2017: Oncotarget
https://www.readbyqxmd.com/read/29026168/gene-losses-and-partial-deletion-of-small-single-copy-regions-of-the-chloroplast-genomes-of-two-hemiparasitic-taxillus-species
#2
Ying Li, Jian-Guo Zhou, Xin-Lian Chen, Ying-Xian Cui, Zhi-Chao Xu, Yong-Hua Li, Jing-Yuan Song, Bao-Zhong Duan, Hui Yao
Numerous variations are known to occur in the chloroplast genomes of parasitic plants. We determined the complete chloroplast genome sequences of two hemiparasitic species, Taxillus chinensis and T. sutchuenensis, using Illumina and PacBio sequencing technologies. These species are the first members of the family Loranthaceae to be sequenced. The complete chloroplast genomes of T. chinensis and T. sutchuenensis comprise circular 121,363 and 122,562 bp-long molecules with quadripartite structures, respectively...
October 12, 2017: Scientific Reports
https://www.readbyqxmd.com/read/29019984/transitional-basal-cells-at-the-squamous-columnar-junction-generate-barrett-s-oesophagus
#3
Ming Jiang, Haiyan Li, Yongchun Zhang, Ying Yang, Rong Lu, Kuancan Liu, Sijie Lin, Xiaopeng Lan, Haikun Wang, Han Wu, Jian Zhu, Zhongren Zhou, Jianming Xu, Dong-Kee Lee, Lanjing Zhang, Yuan-Cho Lee, Jingsong Yuan, Julian A Abrams, Timothy C Wang, Antonia R Sepulveda, Qi Wu, Huaiyong Chen, Xin Sun, Junjun She, Xiaoxin Chen, Jianwen Que
In several organ systems, the transitional zone between different types of epithelium is a hotspot for pre-neoplastic metaplasia and malignancy, but the cells of origin for these metaplastic epithelia and subsequent malignancies remain unknown. In the case of Barrett's oesophagus, intestinal metaplasia occurs at the gastro-oesophageal junction, where stratified squamous epithelium transitions into simple columnar cells. On the basis of a number of experimental models, several alternative cell types have been proposed as the source of this metaplasia but in all cases the evidence is inconclusive: no model completely mimics Barrett's oesophagus in terms of the presence of intestinal goblet cells...
October 12, 2017: Nature
https://www.readbyqxmd.com/read/29019060/reports-of-three-cases-with-the-initial-presentation-of-mesenteric-vasculitis-in-children-with-system-lupus-erythematous
#4
REVIEW
Yuan Liu, Jia Zhu, Jian Ming Lai, Xue Feng Sun, Jun Hou, Zhi Xuan Zhou, Xin Yu Yuan
We reviewed three cases of systemic lupus erythematosus (SLE) in children with mesenteric vasculitis (LMV) as initial presentation and analysed their clinical characteristics to improve the understanding of this disease. Three patients with SLE were admitted to our hospital and initially presented with gastrointestinal symptoms. We retrospectively analysed their clinical data, including clinical presentations, laboratory results, images and short- and long-term treatment outcomes. (1) All three children were school-age girls...
October 10, 2017: Clinical Rheumatology
https://www.readbyqxmd.com/read/29018189/the-gut-microbiome-in-atherosclerotic-cardiovascular-disease
#5
Zhuye Jie, Huihua Xia, Shi-Long Zhong, Qiang Feng, Shenghui Li, Suisha Liang, Huanzi Zhong, Zhipeng Liu, Yuan Gao, Hui Zhao, Dongya Zhang, Zheng Su, Zhiwei Fang, Zhou Lan, Junhua Li, Liang Xiao, Jun Li, Ruijun Li, Xiaoping Li, Fei Li, Huahui Ren, Yan Huang, Yangqing Peng, Guanglei Li, Bo Wen, Bo Dong, Ji-Yan Chen, Qing-Shan Geng, Zhi-Wei Zhang, Huanming Yang, Jian Wang, Jun Wang, Xuan Zhang, Lise Madsen, Susanne Brix, Guang Ning, Xun Xu, Xin Liu, Yong Hou, Huijue Jia, Kunlun He, Karsten Kristiansen
The gut microbiota has been linked to cardiovascular diseases. However, the composition and functional capacity of the gut microbiome in relation to cardiovascular diseases have not been systematically examined. Here, we perform a metagenome-wide association study on stools from 218 individuals with atherosclerotic cardiovascular disease (ACVD) and 187 healthy controls. The ACVD gut microbiome deviates from the healthy status by increased abundance of Enterobacteriaceae and Streptococcus spp. and, functionally, in the potential for metabolism or transport of several molecules important for cardiovascular health...
October 10, 2017: Nature Communications
https://www.readbyqxmd.com/read/28991198/gypmacrophin-a-a-rare-pentacyclic-sesterterpenoid-together-with-three-depsides-functioned-as-new-chemical-evidence-for-gypsoplaca-macrophylla-zahlbr-timdal-identification
#6
Yuan-Fei Zhou, Hai-Xia Shi, Kun Hu, Jian-Wei Tang, Xing-Ren Li, Xue Du, Han-Dong Sun, Li-Song Wang, Jian-Xin Pu
The phytochemical investigation on 1 g of materials from Gypsoplacamacrophylla (Zahlbr.) Timdal resulted in the discovery of gypmacrophin A, a rare pentacyclic sesterterpenoid; brialmontin III, a new polysubstituted depside and two known ones, brialmontins I and II. The structure and absolute configurations of gypmacrophin A were elucidated by spectroscopic analyses and computational methods. Gypmacrophin A showed weak inhibition of AchE with an IC50 value of 32.03 μM. The four compounds provided new chemical evidence for G...
October 9, 2017: Molecules: a Journal of Synthetic Chemistry and Natural Product Chemistry
https://www.readbyqxmd.com/read/28990094/identifying-dysregulated-pathways-in-postmenopausal-osteoporosis-through-investigation-of-crosstalk-between-pathways
#7
Jian-Hua Han, Xiao-Jun Cai, Hou-Jie Sun, Ge-Hui Dong, Bin He, Han-Xiang Zhang, Xin Zhou, Jia-Qiang Yan
The present study aimed to identify potential dysregulated pathways to further reveal the molecular mechanisms of postmenopausal osteoporosis (PMOP) based on pathway‑interaction network (PIN) analysis, which considers crosstalk between pathways. Protein‑protein interaction (PPI) data and pathway information were derived from STRING and Reactome Pathway databases, respectively. According to the gene expression profiles, pathway data and PPI information, a PIN was constructed with each node representing a biological pathway...
October 3, 2017: Molecular Medicine Reports
https://www.readbyqxmd.com/read/28986946/effect-of-decellularized-spinal-scaffolds-on-spinal-axon-regeneration-in-rats
#8
Junyi Zhu, Yingfeng Lu, Fangzheng Yu, Lebin Zhou, Jiawei Shi, Qihui Chen, Weili Ding, Xin Wen, Yu-Qiang Ding, Jin Mei, Jian Wang
A series of complex influencing factors lead to failure of neural regeneration after spinal cord injury (SCI). Up to now, there is no robust treatment that can restore the loss of function caused by injury. Because damaged spinal axons do not spontaneously regenerate in their naturally inhibitory microenvironments, biomaterials that induce neural regeneration to appear as attractive treatments to improve the microenvironmental conditions after SCI. In this study, we report the novel use of decellularized (DC) scaffolds to provide contact guidance for axonal regrowth in vivo...
October 7, 2017: Journal of Biomedical Materials Research. Part A
https://www.readbyqxmd.com/read/28977061/percutaneous-management-of-iatrogenic-aortocoronary-dissection-complicating-diagnostic-angiography-or-percutaneous-coronary-intervention
#9
Liang Tang, Xin-Qun Hu, Jian-Jun Tang, Sheng-Hua Zhou, Zhen-Fei Fang
No abstract text is available yet for this article.
September 2017: Arquivos Brasileiros de Cardiologia
https://www.readbyqxmd.com/read/28970732/ketogenic-diet-poses-a-significant-effect-on-imbalanced-gut-microbiota-in-infants-with-refractory-epilepsy
#10
Gan Xie, Qian Zhou, Chuang-Zhao Qiu, Wen-Kui Dai, He-Ping Wang, Yin-Hu Li, Jian-Xiang Liao, Xin-Guo Lu, Su-Fang Lin, Jing-Hua Ye, Zhuo-Ya Ma, Wen-Jian Wang
AIM: To investigate whether patients with refractory epilepsy and healthy infants differ in gut microbiota (GM), and how ketogenic diet (KD) alters GM. METHODS: A total of 14 epileptic and 30 healthy infants were recruited and seizure frequencies were recorded. Stool samples were collected for 16S rDNA sequencing using the Illumina Miseq platform. The composition of GM in each sample was analyzed with MOTHUR, and inter-group comparison was conducted by R software...
September 7, 2017: World Journal of Gastroenterology: WJG
https://www.readbyqxmd.com/read/28965984/a-novel-microrna-124-ptpn1-signal-pathway-mediates-synaptic-and-memory-deficits-in-alzheimer-s-disease
#11
Xiong Wang, Dan Liu, He-Zhou Huang, Zhi-Hao Wang, Tong-Yao Hou, Xin Yang, Pei Pang, Na Wei, Ya-Fan Zhou, Marie-Josée Dupras, Frédéric Calon, Yu-Tian Wang, Heng-Ye Man, Jian-Guo Chen, Jian-Zhi Wang, Sébastien S Hébert, Youming Lu, Ling-Qiang Zhu
BACKGROUND: Synaptic loss is an early pathological event in Alzheimer's disease (AD), but its underlying molecular mechanisms remain largely unknown. Recently, microRNAs (miRNAs) have emerged as important modulators of synaptic function and memory. METHODS: We used miRNA array and quantitative polymerase chain reaction to examine the alteration of miRNAs in AD mice and patients as well as the Morris water maze to evaluate learning and memory in the mice. We also used adeno-associated virus or lentivirus to introduce tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 1 (PTPN1) expression of silencing RNAs...
August 10, 2017: Biological Psychiatry
https://www.readbyqxmd.com/read/28964198/a-multichannel-decision-level-fusion-method-for-t-wave-alternans-detection
#12
Changrong Ye, Xiaoping Zeng, Guojun Li, Chenyuan Shi, Xin Jian, Xichuan Zhou
Sudden cardiac death (SCD) is one of the most prominent causes of death among patients with cardiac diseases. Since ventricular arrhythmia is the main cause of SCD and it can be predicted by T wave alternans (TWA), the detection of TWA in the body-surface electrocardiograph (ECG) plays an important role in the prevention of SCD. But due to the multi-source nature of TWA, the nonlinear propagation through thorax, and the effects of the strong noises, the information from different channels is uncertain and competitive with each other...
September 2017: Review of Scientific Instruments
https://www.readbyqxmd.com/read/28960890/resistance-mechanism-of-fusarium-fujikuroi-to-phenamacril-in-the-field
#13
Yi-Ping Hou, Xiang-Pu Qu, Xue-Wei Mao, Jing Kuang, Ya-Bing Duan, Xiu-Shi Song, Jian-Xin Wang, Chang-Jun Chen, Ming-Guo Zhou
BACKGROUND: Rice bakanae disease mainly caused by Fusarium fujikuroi is an important disease of rice. Phenamacril has been used for controlling the disease for a few years in China. In 2016, nine phenamacril-resistant strains were found in the field of Zhejiang Province. The aim of the study was to clarify the resistance mechanism of F. fujikuroi to phenamacril and the fitness of resistant strains. RESULT: The nine F. fujikuroi strains were highly resistant to phenamacril...
September 28, 2017: Pest Management Science
https://www.readbyqxmd.com/read/28956112/at-least-partial-hematological-response-after-first-cycle-of-treatment-predicts-organ-response-and-long-term-survival-for-patients-with-al-amyloidosis-receiving-bortezomib-based-treatment
#14
Kai-Ni Shen, Jun Feng, Xu-Fei Huang, Chun-Lan Zhang, Cong-Li Zhang, Xin-Xin Cao, Lu Zhang, Dao-Bin Zhou, Jian Li
AL amyloidosis is a rare plasma cell dyscrasia characterized by multi-organ involvement and poor prognosis. We retrospectively evaluated the organ response (OR) and long-term survival of newly diagnosed AL amyloidosis patients who received first-line bortezomib-containing induction therapy, aiming to identify the clinical indication of a 50% reduction in the difference between involved and uninvolved free light chains (dFLC) after first cycle of treatment. Among the 89 patients included, 78.7% had cardiac involvement and 42...
September 27, 2017: Annals of Hematology
https://www.readbyqxmd.com/read/28954270/urinary-rbp-and-ngal-levels-are-associated-with-nephropathy-in-patients-with-type-2-diabetes
#15
Jian Wu, Xiaohong Shao, Kan Lu, Jing Zhou, Miaomiao Ren, Xin Xie, Jibo Liu, Yi Xu, Yaqin Ding, Xiaoyu Shen, Chunling Zhu
BACKGROUND/AIMS: The diagnosis of type 2 diabetic nephropathy (T2DN) patients is important to prevent the long-term damaging effects of kidney loss in patients with diabetes and is decisive for patient outcomes. The aim of this study was to explore urine retinol binding protein (RBP) and neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) in T2DN patients with and without albuminuria. METHODS: A total of 293 T2DN patients were divided into three groups according to their urine albumin/urine creatinine ratio (UACR): normoalbuminuria group (UACR<30 mg/g, n=100), microalbuminuria group (UACR 30-300 mg/g, n=100) and macroalbuminuria group (UACR>300 mg/g, n=93); 50 non-diabetic subjects were recruited as the control group...
2017: Cellular Physiology and Biochemistry
https://www.readbyqxmd.com/read/28947993/the-value-of-radiographic-indexes-in-the-diagnosis-of-discogenic-low-back-pain-a-retrospective-analysis-of-imaging-results
#16
Jian Song, Hong-Li Wang, Xiao-Sheng Ma, Xin-Lei Xia, Fei-Zhou Lu, Chao-Jun Zheng, Jian-Yuan Jiang
To explore value of different radiographic indexes in the diagnosis of discogenic low back pain (LBP). A total number of 120 cases (60 patients diagnosed with discogenic LBP and 60 healthy people) were retrospectively analysed to identify factors in the diagnosis of discogenic LBP by using univariate and multivariate analyses. A receiver operating characteristic (ROC) curve was drew to show the predictive accuracy of the finally enrolled factors. Among all the included patients, 60 were strictly admitted in the discogenic LBP group while the other 60 were enrolled in the control group...
September 1, 2017: Oncotarget
https://www.readbyqxmd.com/read/28947970/circular-rnas-promote-trpm3-expression-by-inhibiting-hsa-mir-130a-3p-in-coronary-artery-disease-patients
#17
Ren-You Pan, Ping Liu, Hai-Tang Zhou, Wei-Xin Sun, Jun Song, Jiang Shu, Guo-Jing Cui, Zhi-Jian Yang, En-Zhi Jia
We investigated the differential expression of circular RNAs (circRNAs) in plasma samples from three coronary artery disease (CAD) patients to identify putative therapeutic targets. We identified 24 differentially expressed circRNAs (18 up-regulated and 6 down-regulated) and 7 differentially expressed mRNAs (6 up-regulated and 1 down-regulated) in CAD patients based on competing endogenous RNA (ceRNA) microarray analysis. MiR-221(p = 0.001), miR-155(p = 0.049), and miR-130a (p = 0.001) were downregulated in CAD patients based on qRT-PCR analysis of another independent population of 932 study subjects (648 CAD subjects and 284 controls)...
September 1, 2017: Oncotarget
https://www.readbyqxmd.com/read/28947860/chinese-consensus-guidelines-for-diagnosis-and-management-of-gastrointestinal-stromal-tumor
#18
Jian Li, Yingjiang Ye, Jian Wang, Bo Zhang, Shukui Qin, Yingqiang Shi, Yulong He, Xiaobo Liang, Xiufeng Liu, Ye Zhou, Xin Wu, Xinhua Zhang, Ming Wang, Zhidong Gao, Tianlong Lin, Hui Cao, Lin Shen, Chinese Society Of Clinical Oncology Csco Expert Committee On Gastrointestinal Stromal Tumor
In order to further promote the standardization of diagnosis and treatment of gastrointestinal stromal tumor (GIST) in China, the members of Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) Expert Committee on GIST thoroughly discussed the key contents of the consensus guidelines, and voted on the controversial issue. In final, the Chinese consensus guidelines for the diagnosis and management of GIST (2017 edition) was formed on the basis of 2013 edition consensus guidelines, which is hereby announced. The consensus included the pathological diagnosis, recurrence risk classification evaluation, targeted agent therapy, surgery and principles of surveillance of GIST...
August 2017: Chinese Journal of Cancer Research, Chung-kuo Yen Cheng Yen Chiu
https://www.readbyqxmd.com/read/28937745/mononuclear-fe-ii-complexes-based-on-the-methylpyrazinyl-diamine-ligand-chemical-thermo-and-photocontrol-of-their-magnetic-switchability
#19
Xue Liu, Jian Zhou, Xin Bao, Zheng Yan, Guo Peng, Mathieu Rouzières, Corine Mathonière, Jun-Liang Liu, Rodolphe Clérac
Two new mononuclear Fe(II) complexes, [Fe((2Me)Lpz)(NCX)2] (L = N,N'-dimethyl-N,N'-bis((pyrazin-2-yl)methyl)-1,2-ethanediamine and X = S (1), BH3 (2)), have been synthesized and characterized by single-crystal X-ray diffraction, magnetic, optical reflectivity, and photomagnetic measurements. They have similar FeN6 coordination environments offered by the tetradentate ligand with a cis-α conformation and two NCX(-) coligands in cis positions. However, 1 and 2 have different molecular arrangements and crystal packings, and are isolated in orthorhombic Pbnb and monoclinic C2/c space groups, respectively...
September 22, 2017: Inorganic Chemistry
https://www.readbyqxmd.com/read/28930637/sodium-hypochlorite-and-sodium-bromide-individualized-and-stabilized-carbon-nanotubes-in-water
#20
Xuezhu Xu, Jian Zhou, Veronica Colombo, Yangyang Xin, Ran Tao, Gilles Lubineau
Aggregation is a major problem for hydrophobic carbon nanomaterials such as carbon nanotubes (CNTs) in water because it reduces the effective particle concentration, prevents particles from entering the medium, and leads to unstable electronic device performances when a colloidal solution is used. Molecular ligands such as surfactants can help the particles to disperse, but they tend to degrade the electrical properties of CNTs. Therefore, self-dispersed particles without the need for surfactant are highly desirable...
October 17, 2017: Langmuir: the ACS Journal of Surfaces and Colloids
keyword
keyword
106877
1
2
Fetch more papers »
Fetching more papers... Fetching...
Read by QxMD. Sign in or create an account to discover new knowledge that matter to you.
Remove bar
Read by QxMD icon Read
×

Search Tips

Use Boolean operators: AND/OR

diabetic AND foot
diabetes OR diabetic

Exclude a word using the 'minus' sign

Virchow -triad

Use Parentheses

water AND (cup OR glass)

Add an asterisk (*) at end of a word to include word stems

Neuro* will search for Neurology, Neuroscientist, Neurological, and so on

Use quotes to search for an exact phrase

"primary prevention of cancer"
(heart or cardiac or cardio*) AND arrest -"American Heart Association"